Vytvoření readiness kodu

Vytvoření readiness kódu

Readiness kód je osmimístné číslo, které udává stav jednotlivých částí motoru, které mají vliv na emise.
Pokud úspěšně proběhne diagnostika některé části, pak se readiness kód na příslušném místě změní z 1 na 0.
Tato diagnostika se provádí automaticky během normálního provozu vozidla, jakmile jsou splněny podmínky (otáčky motoru, teplota, …). Po opravě je doporučeno aktivovat tyto provozní diagnostické funkce, aby bylo ověřeno, že celý systém pracuje bezchybně.
Jestliže se během diagnostiky rozpoznána závada, uloží se paměť závad.

Readiness kód se maže (všechny pozice jsou nastaveny na 1), když vymažete paměť závad nebo pokud je přerušeno napájení řídicí jednotky.

Vytvořením readiness kódu se míní postupné provedení všech diagnostických funkcí, které se provádějí za provozu.

• Vytvoření readiness kódu pro motory 1,0/37 kW, 1,4/44 kW, 1,4/50 kW

• Vytvoření readiness kódu pro motory 1,2/40 kW, 1,2/47 kW

Vytvoření readiness kódu pro motory 1,4/55 kW, 1,4/74 kW

Vytvoření readiness kódu pro motory 2,0/85 kW

Vytvoření readiness kódu pro motory TDi 55 kW/74kW/96kW a SDi 47 kW

• Vytvoření readiness kódu pro motory 4,2 l Motronic 253 kW (BBK)

• Vytvoření readiness kódu pro motory 2,0l TFSI (AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA)

Vytvoření readiness kódu pro motory 1,6l FSI (BSE, …)

SELECT LANGUAGE