Vytvoření readiness kódu pro motory 1,4/55 kW, 1,4/74 kW

Jestliže byla smazána paměť závad řídicí jednotky nebo bylo přerušeno její napájení, je třeba readiness kód znovu vytvořit.

Podmínky pro vytvoření readiness kódu

 • vozidlo stojí,
 • vozidla s automatickou převodovkou musí mít volicí páku v poloze „P“ nebo „N“.
 • všechny el. spotřebiče jako např. světla musí být vypnuté,
 • vypnutá klimatizace,
 • teplota chladicí kapaliny min. 80 C,
 • teplota nasávaného vzduchu musí být nižší než 60°C. (čtení bloku naměřených hodnot, blok 4, hodnota 4),
 • běžící motor.
 1. Načtěte paměť závad.
 2. Vymažte paměť závad.
 3. Diagnostika nádoby s aktivním uhlím
  Ve funkci základní nastavení nastavte blok 70.
  Počkejte až se text v poli 4 změní z Test ZAP na TEV OK.
 4. Diagnostika stárnutí lambda sondy
  Zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 34.
  Sešlápněte 2x plynový pedál nad 5000 ot/min.
  Počkejte dokud se v poli neobjeví hodnota R1-S1 OK.
  (Celkem tento krok může trvat i několik minut.)
 5. Zadejte funkci čtení bloku naměřených hodnot, blok 30.
  Hodnota v poli 1 oznamuje stav lambda regulace před katalyzátorem, správná hodnota je 111.
  Hodnota v poli 2 oznamuje stav lambda regulace za katalyzátorem, správná hodnota je 110.
 6. Diagnostika katalyzátoru
  Zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 46.
  Udržujte otáčky mezi 2000 – 30000/min.
  Nejprve se hodnota v poli 4 změní z Test VYP na Test ZAP. Teplota katalyzátoru v zobrazovaném poli 2 musí být nejméně 400°C. (Celkem tento krok může trvat i několik minut.)
  Počkejte dokud se v poli neobjeví hodnota KatR1 OK.
 7. Diagnostika systému zpětného vedení výfukových plynů
  Změňte kanál základního nastavení na 75.
  Sešlápněte 5x plynový pedál až do dosažení max. otáček.
  Hodnota v poli 4 se změni z Test VYP na Test ZAP.
  Počkejte dokud se v poli neobjeví hodnota syst. OK.
 8. Nyní můžete vyčíst readiness kód (komfortní funkce).
SELECT LANGUAGE