Popis funkcí ikon v SPVG 8.6

Tlačítko "Plocha" nám umožní vrátit se z jakékoliv funkce na hlavní plochu - funkce zůstanou otevřené dole na liště (možno mezi nimi přepínat).
Tlačítko výběru vozidla nám umožňuje vybrat nebo vyhledat konkrétní model.
Tlačítko výběru řídících jednotek nám ukazuje, které jednotky si diagnostika našla a se kterými je možné pracovat. 
V seznamu dostupných funkcí najdeme vše dostupné, pro konkrétní model. Můžeme rychle vyhledávat funkce a zároveň nám umožňuje s funkcemi pracovat tak, že si je přidáme na kteroukoliv pracovní plochu chceme.  
V případě bíle svítící ikony "motoru" - Během rozeznávání vozidla byla nalezena alespoň jedna řj. s aktivní závadou.
V případě zašedlé ikony "motoru" -  Během rozeznávání vozidla nebyla nalezena informace o aktivní závadě. 

Pro video návod "pouze závady" klikněte zde: https://youtu.be/qwuhfXIffrc
Po výběru tlačítkem "Pouze závady" se nám načtou ze seznamu řj. pouze závady.
Ikona SFD zabezpečení - Vozidlo je chráněno SFD ochranou - K provedení funkce je zapotřebí otevřít kapotu, nebo odblokovat SFD. Více o SFD ochraně naleznete zde: https://spvg-wiki.com/blokovani-vozidla-sfd-na-mqb-2020/
Funkce je na tomto vozidle nedostupná - nepodporovaná funkce pro dané vozidlo.
Funkce je dostupná pouze s příslušnou licencí - nemáte oprávnění (licenci) pro danou funkci. Zde je možné zakoupit příslušné licence: https://orgis.spvgsystems.com/
SELECT LANGUAGE