Vytvoření readiness kódu pro motory 1,2/40 kW, 1,2/47 kW

Jestliže byla smazána paměť závad řídicí jednotky nebo bylo přerušeno její napájení, je třeba readiness kód znovu vytvořit. Podmínky pro vytvoření readiness kódu•
vozidlo stojí,
• vozidla s automatickou převodovkou musí mít volicí páku v poloze „P“ nebo „N“.
• všechny el. spotřebiče jako např. světla musí být vypnuté,
• vypnutá klimatizace,
• teplota chladicí kapaliny min. 80 C,
• teplota nasávaného vzduchu musí být nižší než 60°C. (čtení bloku naměřených hodnot, blok 4, hodnota 4),
• běžící motor.

  1. Načtěte paměť závad.
  2. Vymažte paměť závad.
  3. Diagnostika systému zpětného vedení výfukových plynů – Poznámka: Tento krok se provádí pouze u motorů AZQ: Zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 73. Sešlápněte brzdový pedál a potom i plynový pedál (řídicí jednotka zvýší otáčky). Oba pedály držte stále sešlápnuté, dokud se hodnota v poli 4 nezmění z Test VYP na Test ZAP a následně na Syst OK (resp. Syst. n.OK).
  4. Diagnostika systému snímače klepání – Zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 28. Několikrát silně, ale krátce sešlápnout plynový pedál tak, aby otáčky motoru převýšily 2500 min-1, hodnota v poli 4 se změní z Test VYP na Test ZAP a následně na Syst OK (resp. Syst. n.OK).
  5. Diagnostika stárnutí lambda sondy před katalyzátorem (kontrola stárnutí) – Zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 34. Sešlápněte brzdový pedál a potom i plyn. Oba pedály držte sešlápnuté dokud teplota katalyzátoru (hodnota v poli 2) nedosáhne teploty 400°C a dokud se údaj v poli 4 nezmění z Test VYP na Test ZAP a potom na RS-S1 OK (resp. R1-S1 ne OK).
  6. Diagnostika katalyzátoru – Zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 46. Sešlápněte brzdový pedál a potom i plyn. Oba pedály držte sešlápnuté dokud teplota katalyzátoru (hodnota v poli 2) nedosáhne teploty 521°C a dokud se údaj v poli 4 nezmění z Test VYP na Test ZAP a potom na KatR1 OK (resp. KatR1 ne OK).
  7. Diagnostika stárnutí lambda sondy za katalyzátorem – Zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 43. Sešlápněte brzdový pedál a potom i plyn. Oba pedály držte sešlápnuté dokud teplota katalyzátoru (hodnota v poli 2) nedosáhne teploty 650°C a dokud se údaj v poli 4 nezmění z Test VYP na Test ZAP a potom na RS-S2 OK (resp. R1-S2 ne OK).
  8. Diagnostika ventilu odvětrání palivové nádrže – Zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 70. Diagnostika začne tím, že se hodnota v poli 4 změní z Test VYP na Test ZAP. Nechte běžet motor ve volnoběžných otáčkách, dokud se v hodnota v poli 4 nezmění z Test ZAP na TEV OK.
  9. Nyní můžete vyčíst readiness kód (komfortní funkce).
SELECT LANGUAGE