Vytvoření readiness kódu pro motory 1,0/37 kW, 1,4/44 kW, 1,4/50 kW

Jestliže byla smazána paměť závad řídicí jednotky nebo bylo přerušeno její napájení, je třeba readiness kód znovu vytvořit.

Podmínky pro vytvoření readiness kódu
• vozidlo stojí,

• vozidla s automatickou převodovkou musí mít volicí páku v poloze „P“ nebo „N“.

• všechny el. spotřebiče jako např. světla musí být vypnuté,

• vypnutá klimatizace,

• teplota chladicí kapaliny min. 80 C,

• teplota nasávaného vzduchu musí být nižší než 60°C. (čtení bloku naměřených hodnot, blok 4, hodnota 4),

• běžící motor.

  1. Načtěte paměť závad.
  2. Vymažte paměť závad.
  3. Diagnostika stárnutí lambda sondy před katalyzátorem – zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 34. Sešlápněte brzdový pedál (řídicí jednotka zvýší otáčky na cca 1400/min). Motor nechte běžet ve zvýšených otáčkách dokud se hodnota v poli 4 nezmění z Test VYP na Test ZAP. Teplota katalyzátoru v zobrazovaném poli 2 musí být nejméně 400°C. (Celkem tento krok může trvat i několik minut.) Počkejte dokud se v poli neobjeví hodnota R1-S1 OK.
  4. Změňte číslo bloku základního nastavení na 30. Hodnota v poli 1 oznamuje stav lambda regulace před katalyzátorem, správná hodnota je 111. Hodnota v poli 2 oznamuje stav lambda regulace za katalyzátorem, správná hodnota je 11x. (x znamená libovolná hodnota).
  5. Diagnostika stárnutí lambda sondy za katalyzátorem – zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 43. Sešlápněte brzdový pedál (řídicí jednotka zvýší otáčky na cca 1400/min). Motor nechte běžet ve zvýšených otáčkách dokud se hodnota v poli 4 nezmění z Test VYP na Test ZAP. Teplota katalyzátoru v zobrazovaném poli 2 musí být nejméně 400°C. (Celkem tento krok může trvat i několik minut.) Počkejte dokud se v poli neobjeví hodnota R1-S1 OK.
  6. Diagnostika účinnosti katalyzátoru – zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 46. Sešlápněte brzdový pedál (řídicí jednotka zvýší otáčky na cca 1400/min). Motor nechte běžet ve zvýšených otáčkách dokud se hodnota v poli 4 nezmění z Test VYP na Test ZAP. Teplota katalyzátoru v zobrazovaném poli 2 musí být nejméně 400°C. (Celkem tento krok může trvat i několik minut.) Počkejte dokud se v poli neobjeví hodnota Kat R1 OK.
  7. Diagnostika nádoby s aktivním uhlím – Ve funkci základní nastavení nastavte blok 70. Počkejte až se text v poli 4 změní z Test ZAP na TEV OK.
  8. Nyní můžete vyčíst readiness kód (komfortní funkce).
SELECT LANGUAGE