Vytvoření readiness kódu pro motory 1,6l FSI (BSE, …)

Požadavky na provedení funkce
· Motor na volnoběh,
· napětí alespoň 11 V,
· těsný výfukový systém,
· lambda sondy řádně namontovány,
· signály brzdového pedálu v pořádku,
· pokud možno vymazat paměť závad,
· teplota katalyzátoru alespoň 400°C,
· doba běhu motoru alespoň 2 minuty,
· teplota chladicí kapaliny alespoň 80°C,

Hodnoty readiness kódu jsou v bloku naměřených hodnot (blok 100)

Provedení celkového testu readiness kódu
Základní nastavení, blok 200.
Silně sešlápněte brzdový a plynový pedál současně, základní nastavení se aktivuje.
Pole 1 zobrazuje číslo prováděného kroku (sestupně), až dojde na nulu, je základní nastavení dokončeno.
Pedály držte sešlápnuté, dokud postup není ukončen.

Všechny testy pro sestavení readiness kódu se postupně provedou.

Výsledek se pak dá zkontrolovat ve čtení bloku naměřených hodnot.

Pokud se test přeruší, pak se dají jednotlivé kroky zkontrolovat ručním spouštěním:
Pro jednotlivá základní nastavení použijte tato čísla bloků:
(některá základní nastavení se aktivují opět až sešlápnutím brzdového a plynového pedálu)
34 – Stárnutí lambda sondy před katalyzátorem (Age test of oxygen sensor in front of catalytic converter)
36 – Připravenost lambda sondy za katalyzátorem k provozu (Operability of oxygen sensor after catalytic converter)
37 – Vzájemná odchylka lambda sond (Deviation of oxygen sensors among one another)
43 – Lambda regulace za katalyzátorem (Oxygen regulation after catalytic converter)
46 – Účinnost katalyzátoru (Catalytic efficiency)
77 – Test systému sekundárního vzduchu (Secondary air system)
70 – Test odvětrávání palivové nádrže (Fuel tank ventilation)
229 – Test ofsetu (odchylky) lambda sondy před katalyzátorem (Impulse test on oxygen sensor in front of catalytic converter)

SELECT LANGUAGE