Vytvoření readiness kódu pro motory 2,0/85 kW

Vždy, když byla smazána paměť závad řídicí jednotky nebo bylo přerušeno její napájení, je třeba readiness kód znovu vytvořit.

Podmínky pro vytvoření readiness kódu

 • vozidlo stojí,
 • vozidla s automatickou převodovkou musí mít volicí páku v poloze „P“ nebo „N“.
 • všechny el. spotřebiče jako např. světla musí být vypnuté,
 • vypnutá klimatizace,
 • teplota chladicí kapaliny min. 80 C,
 • teplota nasávaného vzduchu musí být nižší než 60°C. (čtení bloku naměřených hodnot, blok 4, hodnota 4),
 • běžící motor.
 1. Načtěte paměť závad.
 2. Vymažte paměť závad.
 3. Proveďte základní nastavení škrticí klapky (komfortní funkce)
 4. Diagnostika systému sekundárního vzduchu
  Zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 77.
  Hodnota v poli 4 se změní z Test VYP na Test ZAP.
  Počkejte dokud se v poli neobjeví hodnota syst. OK.
  (Celkem tento krok může trvat i několik minut.)
 5. Diagnostika nádoby s aktivním uhlím
  Ve funkci základní nastavení nastavte blok 70.
  Počkejte až se text v poli 4 změní z Test ZAP na TEV OK.
 6. Diagnostika provozního stavu lambda regulace
  Zvolte funkci Čtení bloku naměřených hodnot, blok 34.
  Nastavte otáčky na 2800-3200/min. Sledujte hodnotu v poli 2, (teplota katalyzátoru), až vystoupí nad 352°C.
  Přepněte na blok 30.
  Hodnota v poli 1 oznamuje stav lambda regulace před katalyzátorem, správná hodnota je 111.
  Hodnota v poli 2 oznamuje stav lambda regulace za katalyzátorem, správná hodnota je 110.
 7. Diagnostika stárnutí lambda sondy (sledování délky period)
  Zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 34.
  Sešlápněte najednou brzdový a plynový pedál.
  Otáčky motoru se zvýší. (Hodnota v poli 4 změní z Test VYP na Test ZAP.)
  Zkontrolujte teplotu katalyzátoru – hodnota v poli 2 (min.352°C).
  Zkontrolujte délku periody – hodnota v poli 3 (max. 2,2 s).
  Počkejte dokud se v poli neobjeví hodnota R1 S1 OK.
 8. Diagnostika katalyzátoru
  Zvolte funkci Základní nastavení, zadejte kanál 46.
  Sešlápněte najednou brzdový a plynový pedál.
  Nejprve se hodnota v poli 4 změní z Test VYP na Test ZAP. Teplota katalyzátoru v zobrazovaném poli 2 musí být nejméně 352°C. (Celkem tento krok může trvat i několik minut.)
  Počkejte dokud se v poli neobjeví hodnota KatR1 OK.
 9. Nyní můžete vyčíst readiness kód (komfortní funkce).
SELECT LANGUAGE