Vytvoření readiness kódu pro motory 4,2 l Motronic 253 kW (BBK)

1) Výpis paměti závad / Mazání paměti závad

 • Motor VYP, zapalování ZAP
 • Funkce 02 (Výpis paměti závad)
 • Funkce 05 (Mazání paměti závad)

2) Adaptace elektronického plynu

 • Funkce 04/060 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “ADP v poř.”
  Blok naměřených hodnot 060:
  1)Úhel ŠK (potenciometr 1) [%]
  3 – 93
  2)Úhel ŠK (potenciometr 2) [%]
  3 – 97
  3)Stav adaptace DVE []
  0 – 8
  4)Provozní stav [Text:ADP běží/ADP v poř./ERROR]
  Požadovaná hodnota: ADP v poř.

3) Kontrola vstupních podmínek/teplota chladicí kapaliny

 • Motor na volnoběh
  Blok naměřených hodnot 001:
  1)Otáčky [1/min]
  640 – 720
  2)Teplota chlad. kapaliny [°C]
  Požadovaná hodnota: 80 – 110 °C
  3)Regulační hodnota lambda (korekce vstřikování) [%]
  4)Regulační hodnota lambda (korekce vstřikování) [%]

4) Diagnostika odvětrávání palivové nádrže, blok naměřených hodnot 070

 • Funkce 04/070 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Volnoběh
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “TEV v poř.”
  Blok naměřených hodnot 070:
  1)Úhel otevření TEV %
  0 – 100
  2)Průměrná hodnota regulátoru lambda [%]
  3)Regulátor volnoběhu/diagnostická hodnota při aktivní diagnostice [%]
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/TEV v poř./TEV n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: TEV v poř.

5)Kontrola stárnutí sondy lambda před katalyzátorem, řada válců 1

 • Funkce 04/034 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky
  se automaticky změní na 1800/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “B1-S1 v poř.”
  Blok naměřených hodnot 034:
  1)Otáčky [1/min]
  cca 1800
  2)Teplota výfukových plynů/katalyzátoru, řada válců 1 [°C]
  min: 300
  max: 800
  3)Dynamická hodnota, řada válců 1 [ ]
  min: 0,3
  nová sonda: cca 1,0
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/B1-S1 v poř./B1-S1 n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: B1-S1 v poř.

6)Kontrola stárnutí sondy lambda před katalyzátorem, řada válců 2

 • Funkce 04/035 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky
  se automaticky změní na 1800/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “B2-S1 v poř.”
  Blok naměřených hodnot 035:
  1)Otáčky [1/min]
  cca 1800
  2)Teplota výfukových plynů/katalyzátoru, řada válců 2 [°C]
  min: 300
  max: 800
  3)Dynamická hodnota, řada válců 2 [ ]
  min: 0,3
  nová sonda: cca 1,0
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/B2-S1 v poř./B2-S1 n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: B2-S1 v poř.

7) Připravenost sondy lambda za katalyzátorem k provozu

 • Funkce 04/036 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky
  se automaticky změní na 1800/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 2 zobrazí “B1-S2 v poř.” a v poli 4 “B2-S2 v poř.”.
  Blok naměřených hodnot 036:
  1)Napětí sondy 2, řada válců 1 [V]
  0 – 1
  2)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/B1-S2 v poř./B1-S2 n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: B1-S2 v poř.
  3)Napětí sondy 2, řada válců 2 [V]
  0 – 1
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/B2-S2 v poř./B1-S2 n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: B2-S2 v poř.

8) Záměna sond lambda za katalyzátorem

 • Funkce 04/039 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky se automaticky změní na 1800/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “Syst. v poř.”
  Blok naměřených hodnot 039:
  1)Hmotnost vzduchu [g/s]
  min: 10
  2)Napětí sondy 2, řada válců 1 [V]
  0 – 1
  3)Napětí sondy 2, řada válců 2 [V]
  0 – 1
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/Syst. v poř./Syst.n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: Syst. v poř.

9) Stárnutí sondy lambda za katalyzátorem, řada válců 1

 • Funkce 04/043 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky
  se automaticky změní na 1800/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “B1-S2 v poř.”
  Blok naměřených hodnot 043:
  1)Otáčky [1/min]
  cca 1800
  2)Teplota katalyzátoru, řada válců 1 [°C]
  min: 350
  3)Napětí sondy lambda 1, řada válců 1 [V]
  0 – 1
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/B1-S2 v poř./B1-S2 n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: B1-S2 v poř.

10) Stárnutí sondy lambda za katalyzátorem, řada válců 2

 • Funkce 04/044 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky
  se automaticky změní na 1800/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “B2-S2 v poř.”
  Blok naměřených hodnot 044:
  1)Otáčky [1/min]
  cca 1800
  2)Teplota katalyzátoru, řada válců 2 [°C]
  min: 350
  3)Napětí sondy lambda 1, řada válců 2 [V]
  0 – 1
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/B2-S2 v poř./B2-S2 n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: B2-S2 v poř.

11) Sondy lambda, řada válců 1: delta-lambda

 • Funkce 04/037 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky
  se automaticky změní na 1800/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “B1-S1 v poř.”
  Blok naměřených hodnot 037:
  1)Zatížení [%]
  2)Řada válců 1, sonda 2: napětí sondy lambda za kat. [V]
  0 – 1
  3)Řada válců 1: delta-lambda []
  -0,05 – +0,05
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/B1-S1 v poř./B1-S1 n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: B1-S1 v poř.

12) Sondy lambda, řada válců 2: delta-lambda

 • Funkce 04/038 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky
  se automaticky změní na 1800/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “B2-S1 v poř.”
  Blok naměřených hodnot 038:
  1)Zatížení [%]
  2)Řada válců 2, sonda 2: napětí sondy lambda za kat. [V]
  0 – 1
  3)Řada válců 2: delta-lambda []
  -0,05 – +0,05
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/B2-S1 v poř./B2-S1 n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: B2-S1 v poř.

13) Kontrola konvertování katalyzátoru, řada válců 1

 • Zkrácený test v blocích 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044
  musí být ukončeno “v poř.”
 • Funkce 04/046 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky
  se automaticky změní na 1800/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “Kat.B1 v poř.”
  Blok naměřených hodnot 046:
  1)Otáčky [1/min]
  cca 1800
  2)Teplota katalyzátoru, řada válců 1 [°C]
  380 – 600
  3)Naměřená hodnota konvertování katalyzátoru, řada válců 1
  min: 1
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/Kat.B1 v poř./Kat.B1 n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: Kat.B1 v poř.

14) Kontrola konvertování katalyzátoru, řada válců 2, zkrácený test

 • Zkrácený test v blocích 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044
  musí být ukončeno “v poř.”
 • Funkce 04/047 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky
  se automaticky změní na 1800/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “Kat.B2 v poř.”
  Blok naměřených hodnot 047:
  1)Otáčky [1/min]
  cca 1800
  2)Teplota katalyzátoru, řada válců 2 [°C]
  380 – 600
  3)Naměřená hodnota konvertování katalyzátoru, řada válců 2
  min: 1
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/Kat.B2 v poř./Kat.B2 n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: Kat.B2 v poř.

15) Kontrola systému sekundárního vzduchu, řada válců 1

 • Zkrácené testy v blocích 034 / 035 musejí být dokončeny s “v poř.”
 • Funkce 04/077 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky
  se automaticky změní na 1400/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “Syst. v poř.”
  Blok naměřených hodnot 077:
  1)Otáčky [1/min]
  cca 1400
  2)Hmotnost vzduchu, motor [g/s]
  3)Relativní sekundární hmotnost vzduchu, řada válců 1 [%]
  -70 – +30
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/Přerušení/Syst. v poř./Syst. n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: Syst. v poř.

16) Kontrola systému sekundárního vzduchu, řada válců 2

 • Zkrácené testy v blocích 034 / 035 musejí být dokončeny s “v poř.”
 • Funkce 04/078 (Základní nastavení/blok naměřených hodnot)
 • Tlačítkem “4” (ZAP) aktivujte zkrácený test
 • Sešlápněte brzdový pedál a zároveň prošlápněte plynový pedál: otáčky
  se automaticky změní na 1400/min -> “Test ZAP”
 • Počkejte, až se v poli 4 zobrazí “Syst. v poř.”
  Blok naměřených hodnot 078:
  1)Otáčky [1/min]
  cca 1400
  2)Hmotnost vzduchu, motor [g/s]
  3)Relativní sekundární hmotnost vzduchu, řada válců 2 [%]
  -70 – +30
  4)Výsledek [Test ZAP/Test VYP/Přerušení/Syst. v poř./Syst. n.v poř.]
  Požadovaná hodnota: Syst. v poř.

17) Kontrola Readinesscodu

 • Funkce 08/086 (Načtení naměřených hodnot/blok naměřených hodnot)
 • Volnoběh
  Blok naměřených hodnot 086:
  1)Bity ready (ukončené kontroly)
  Požadovaná hodnota:x00x00x0
  2)Příznaky cyklů (proběhlé cykly)
  Požadovaná hodnota: 00000000
  3)Příznaky cyklů (proběhlé cykly)
  Požadovaná hodnota: x0000000
  4)Příznaky cyklů (proběhlé cykly)
  Požadovaná hodnota:xxx00000
SELECT LANGUAGE