Vytvoření readiness kódu pro motory TDi 55 kW/74kW/96kW a SDi 47 kW

Vytvoření readiness kódu pro motory
TDi 1,9 96 kW (ASZ)
TDi 1,9 74 kW (ATD)
TDi 1,4/55 kW (AMF)
SDi 1,9/47 kW (ASY)

Vždy, když byla smazána paměť závad řídicí jednotky nebo bylo přerušeno její napájení, je třeba readiness kód znovu vytvořit.

Podmínky pro vytvoření readiness kódu

 • vozidlo stojí,
 • vozidla s automatickou převodovkou musí mít volicí páku v poloze „P“ nebo „N“.
 • všechny el. spotřebiče jako např. světla musí být vypnuté,
 • vypnutá klimatizace,
 • teplota chladicí kapaliny min. 80 C,(čtení bloku naměřených hodnot, blok 7, hodnota 4),
 • teplota nasávaného vzduchu musí být nižší než 60°C. (čtení bloku naměřených hodnot, blok 7, hodnota 3),
 • běžící motor.
 1. Načtěte paměť závad.
 2. Vymažte paměť závad.
 3. Vypněte zapalování na dobu nejméně 5 vteřin.
 4. Zapněte zapalování a počkejte nejméně 10 vteřin.
  (Dojde k přizpůsobení snímače plnicího tlaku tlaku se snímačem atmosférického tlaku).
 5. První kontrola palivové soustavy
  Zvolte funkci čtení bloku naměřených hodnot, blok 1. Zvyšte otáčky motoru na 5 vteřin na 2500 min-1 a potom nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách.
  Žádané hodnoty: 2500 min-1, 4,6 mg/H, 2,0 °KW, 94,2°C
 6. První kontrola zpětného vedení výfukových plynů
  Udržujte konstantní otáčky mezi 1600 a 1700min-1 po dobu nejméně 10 vteřin. (V tomto rozsahu je zpětné vedení výfukových plynů aktivní a je kontrolována regulační odchylka.)
  (hodnoty: 1650 min-1, 4,6 mg/H, 4,0 °KW, 94,2°C)
 7. Vypněte zapalování na dobu nejméně 5 vteřin.
 8. Zapněte zapalování a počkejte nejméně 10 vteřin.
 9. Druhá kontrola palivové soustavy a ostatních systémů
  Zvolte funkci čtení bloku naměřených hodnot, blok 1. Zvyšte otáčky motoru na 5 vteřin na 2500min-1 a potom nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách.
  (2500 min-1, 4,6 mg/H, 2,0 °KW, 94,2°C)
 10. Druhá kontrola zpětného vedení výfukových plynů
  Udržujte konstantní otáčky mezi 1600 a 1700min-1 po dobu nejméně 10 vteřin. (1650 min-1, 4,6 mg/H, 4,0 °KW, 94,2°C)
  Změňte číslo bloku na 17.
  Zkontrolujte hodnoty v poli 2 (00 00 01 10) a v poli 4 (00 00 00 00).
 11. Načtěte paměť závad. Pokud se vyskytne nějaká závada, pak ji odstraňte a celý postup proveďte znovu.
  12.Readiness kód je úspěšně vytvořen pokud celá procedura bude provedena dvakrát bez závad.
 12. Nyní můžete vyčíst readiness kód (komfortní funkce).
SELECT LANGUAGE