Základní nastavení regulace sklonu světel

je potřebné, když:

 • byla nově namontována, resp. nově nakódována řídicí jednotka regulace sklonu světel -J431
 • byl nově namontován světlomet
 • byl demontován a opět namontován světlomet
 • byl vyměněn servomotor regulace sklonu světel -V48/-V49
 • byl vyměněn snímač světlé výšky vzadu vlevo -G76
 • byl vyměněn snímač světlé výšky vpředu vlevo -G78
 • byl namontován nový úchyt snímače světlé výšky
 • byl vyměněn pomocný rám, resp. rameno závěsu kola, na kterém je namontován snímač světlé výšky

Základní nastavení je nutno provést za těchto podmínek:

 • Nesmí existovat žádný krokový motor
 • Nesmí být závada ve snímačích
 • Musí být nakódovaná řídicí jednotka regulace sklonu světel -J431
 • Napětí akumulátoru musí být větší než 10,5 V
 • Snímač světlé výšky vpředu vlevo -G78 musí být v přípustném rozsahu
 • Snímač světlé výšky vzadu vlevo -G76 musí být v přípustném rozsahu
 • Vozidlo musí stát na rovné ploše
 • Vozidlo nesmí být naložené.
 • Musí být zapnutá světla
 • Vozidlo se nesmí pohybovat
 • Vozidlo nesmí být příliš utažené (např. zatažená parkovací brzda)
 • Vozidlo nesmí být naložené.
 • Musí být zapnuté zapalování.
 • Systém musí být spojený s diagnostickým testerem

Poznámka
Pokud není některá z výše uvedených podmínek splněna, nelze provést základní nastavení

Seřizování světlometů se provádí ve třech krocích:

1. krok:
Pomocí základního nastavení se světlomety nastaví do seřizovací polohy. Když je dosaženo této polohy, bude mechanik vyzván, aby nastavil světlomety. Do paměti závad se zaznamená závada `Světlomety nebyly seřízeny´. Základní nastavení vypne regulační režim a zruší rozpoznávání seřízení

2. krok:
Mechanik nastaví světlomety. Zkušební a nastavovací podmínky je nutno převzít ze sešitu Údržba – přesné pokyny > Světlomety: Kontrola nastavení, příp. nastavení.

3. krok:
Po nastavení světlometů se řídicí jednotka regulace sklonu světel -J431 naučí novou polohu světlometů jako regulační polohu. Poté se záznam v paměti závad vymaže a znovu se zahájí regulační režim.

Upozornění:
Vozy Škoda Octavia 2000- (SEAT Leon 2000- apod.) mají postup uveden (a provádí se) v řídicí jednotce Řízení světel vlevo.

Škoda Superb 3U
Škoda Octavia 1Z/VW Golf 1K
Audi A6 4F / Audi Q7 4L


SELECT LANGUAGE