Audi A6 4F / Audi Q7 4L

Základní nastavení

  1. Zapněte tlumená světla, vozidlo bez řidiče, v pohotovostní hmotnosti.
  2. Vyvolejte funkci Základní nastavení (F3) a zadejte žádaný blok 1 a klikněte na Spusť základní nastavení.
  3. Světla se ustaví do regulační polohy. Nyní je můžete mechanicky seřídit.
  4. Klikněte na Ukonči základní nastavení.
SELECT LANGUAGE