Škoda Superb

Základní nastavení

  1. Zapněte tlumená světla, vozidlo bez řidiče, v pohotovostní hmotnosti.
  2. Vyvolejte funkci Základní nastavení (F3) a zadejte žádaný blok 1.
  3. Světla se ustaví do regulační polohy. Nyní je můžete mechanicky seřídit.
  4. Změnou čísla bloku na 2 se tato poloha uloží do paměti.

Čtení bloku naměřených hodnot – správné hodnoty (neplatí pro Škoda Fabia)
Blok 2, hodnota 1 – napětí na snímači vpředu …. 2,3 – 2,8 V
Blok 2, hodnota 2 – napětí na snímači vzadu …. 2,3 – 2,8 V

SELECT LANGUAGE