Jízdní test ESP

Pro vozy VW Passat od r.v. 2000 je postup uveden v odstavci Volkswagen Passat od modelového roku 2000

Pro vozy Audi A6/Allroad je postup uveden v odstavci Audi A6/Allroad (4B)
Pro vozy Škoda Superb 3U (2000-2008) použijte postup, který je uveden v odstavci Audi A6/Allroad (4B)

Ostatní vozy
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte blok 93.
3. Ukončete komunikaci a nastartujte motor.
4. Silně stlačte brzdový pedál (brzdový tlak více než 35 bar), do té doby než kontrolka ASR/ESP      zhasne…tím je klidové vyrovnání ukončeno.
5. Nyní proveďte zkušební jízdu: projeďte pravou (levou) zatáčku a následně levou (pravou) s        rádiusem 10…12m a rychlostí 15…20 Km/hod během cca 4 sec (koeficient otáčení cca                  10°/sec). Kontrolka pro ABS/EDS musí nyní zhasnout.
6. Tímto je ESP- jízdní test ukončen a-systém je OK.

Pokud nelze jízdní test provést (dokončit):
– Během testu se nesmí aktivovat ABS, ESP, EDS ani ASR,
– Doba testu od zadání základního nastavení nesmí překročit 60 s (neplatí pro všechny                   jednotky),
– Paměť závad musí být prázdná.
– Pokud kontrolka ABS/EDS nezhasla, nebyl Jízdní test ESP správně proveden. Pokud kontrolka     ABS/EDS nezhasla a navíc svítí kontrolka ASR/ESP, je závada v chybové paměti řídící jednotky     ABS.
– Pokud byl Jízdní test ESP přerušen např. vypnutím zapalování, musí být kompletně                       zopakován!

SELECT LANGUAGE