Volkswagen Passat 3B (2000-2004)

Provedení brzd :
• C54 firma Lucas
• FN3 firma Teves/ ATE

MotorKód motoruPřevodovkaBrzdy vpředuLoginKódování
1,6lAHL,ADP,ARM,ANA,ALZmechanickáC5496754175
automatickáC5496774177
1,8l/5VADR,ARG,APTmechanickáC5496754175
automatickáC5496774177
1,8l/5V TAEB,ANB,APU,AWTmechanickáFN395754275
automatickáFN395774277
2,0lAZMmechanickáFN395754275
automatickáFN395774277
2,3l V5AGZ,AZXmechanickáFN395754275
automatickáFN395774277
2,8l V6ALG,APR,AQD,AMXmechanickáFN395954295
automatickáFN395974297
1,9l TDIAHU,AHHmechanickáC5496554155
automatickáC5496774177
1,9l TDIAVBmechanickáFN395554255
automatickáFN395574257
1,9l TDIAFN,AVGmechanickáFN395554255
automatickáFN395574257
1,9l TDI PDAJM,ATJ,AVFmechanickáFN395554255
automatickáFN395574257
2,5l V6 TDIAFB,AKNmechanickáFN395554255
automatickáFN395574257

Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu
1. Projeďte se rovně rychlostí do 20km/h.
2. Ve čtení bloku naměřených hodnot, číslo bloku 5, pole 1 zkontrolujte, zda je hodnota v              rozsahu 0-4,5°.
3. Zadejte login 40168.
4. Zadejte základní nastavení, číslo bloku 1.

Vybuzení hydraulického čerpadla jízdní dynamiky V156
Základní nastavení, číslo bloku 2.
Čerpadlo je buzeno po dobu 10s.

Jízdní test ESP
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.
2. Zadejte Login a kódování podle tabulky.
3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte blok 3.
4. Ukončete komunikaci a nastartujte motor.
5. Statické měření: Silně stlačte brzdový pedál (brzdový tlak více než 35 bar), do té doby než kontrolka ASR/ESP zhasne. Tím je statické (klidové) měření ukončeno.
6. Nyní proveďte zkušební jízdu: projeďte pravou (levou) zatáčku a následně levou (pravou) s rádiusem 10…12m a rychlostí 15…20 Km/hod během cca 4 sec (koeficient otáčení cca 10°/sec). Kontrolka pro ABS/EDS musí nyní zhasnout.
7. Tímto je ESP jízdní test ukončen a systém je OK.

SELECT LANGUAGE