Učení klíčů tlačítkem KESSY u vozidel MQB

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Od verze programu 2020.5.1

Typy vozidel

 • Vozidla MQB

Použití

 • Pro učení nových klíčů KESSY u vozidel MQB. 

Poznámky

 • Vozidlo musí být připojeno na nabíječku.
 • Vozidlo musí mít plně funkční tlačítko pro zapnutí/vypnutí zapalování.
 • Vozidlo musí být bez závad komponentu pro učení klíčů.
 • Pokud panel nesvítí, rozsvítíte panel otevřením a zavřením dveří.
 • stisknutím tlačítka pro zapnutí zapalování se davá pokyn vozidlu pro naučení klíče.
Upozornění
 • Postup je pouze pro konkrétní případ, v ostatních případech se může postup lišit.

Postup

 • Spusťte komfortní funkci „načtení dat o transpordéru”. Jestli funkce data nevyčte, použijte funkci „Zjistit neznámý PIN výpočtem KREDIT, ONLINE” a načtete data z cloudu. Data se ukládají automaticky.
 • Spusťte komfortní funkci „učení klíčů”.
 • Zadejte počet klíčů k naučení 2 (všechny ostatní budou zapomenuty).
 • Přiložte funkční klíč ke čtecí cívce a potvrďte kliknutím na OK.
 • Na panelu se místo TRIP, KM zobrazí Key mode 0-2. Pokud je správně přiložen klíč u cívky tak se automaticky Key mode přepne na 1-2. Pokud je na panelu pořád 0-2. Klíč je špatně přiložen. Postup jak správně klíč přiložit zde.
 • Vyměňte první klíč za druhý a zmáčkněte tlačítko pro zapnutí zapalování. Zmáčknutím tlačítka se dává pokyn vozidlu aby začalo vyhledávat nový klíč. Po zmáčknutí tlačítka se vypne zapalování ale učení klíčů dále pokračuje. Jakmile je klíč ve správné poloze na panelu se zobrazí 2-2.
 • Zapněte zapalování a pokračujte v programu kliknutím na OK.
 • Režim učení klíčů bude ukončen a po vypnutí a zapnutí zapalování se musí na panelu opět zobrazit TRIP, KM.
 • Vypněte zapalování a otestujte zda fungují dálkové ovladače a kessy systém na všechny klíče. Připadně postup opakujte.
 • Učení klíčů je dokončeno.

SELECT LANGUAGE