Programování dálkového ovládání Audi A6 (4B) 1998 – 2002

Postup
1. Odemkněte vozidlo zvenčí v zámku dveří řidiče.
2. Zapněte zapalování mechanicky odpovídajícím klíčkem.
3. Zamkněte vozidlo zvenčí v zámku dveří řidiče klíčkem, který se má naučit.
4. Do 5 sekund stiskněte tlačítko Otevřít klíčku, který se právě učí, tolikrát, na které paměťové místo chcete dálkový ovladač uložit. (např. 3krát pro pozici 3). Každé stisknutí tlačítka se potvrdí rozsvícením varovných světel.
5. Vyčkejte asi 5 sekund.
6. Nyní ještě jednou stiskněte tlačítko Otevřít rádiového klíčku. Vozidlo se odemkne. (Klíček byl úspěšně naučen.)
7. Vypněte zapalování a vytáhněte klíček ze zapalování.
8. Zkontrolujte funkci nově naučeného rádiového klíčku.  

Poznámky

  • Dávejte pozor, abyste nově naučený klíček vždy přiřadili na prázdné paměťové místo. Uložíte-li klíček na již obsazené paměťové místo (pozná se podle “1”), bude pak stávající (dosud naučený) rádiový  klíček nefunkční.
  • Jestliže během fáze učení (do 5 sekund) 5krát po sobě stisknete tlačítko odemykání nabo zamykání,  všechny klíčky se “odnaučí”. V takovém případě musíte zopakovat celý proces učení.
  • Celkem lze naučit jen čtyři rádiové klíčky.
  • Proces učení se musí ukončit během 30 sekund. Při překročení této doby je nutno postup zopakovat.  

Poznámky k tématu ochrany proti odcizení
(Pouze u vozidel s volitelným vybavením zabezpečovacím zařízením proti krádeži)

  • Aby byla zajištěna zvýšená ochrana proti odcizení, zabezpečovací zařízení proti krádeži se při odemknutí vozidla ihned deaktivuje pouze při použití sériového rádiového dálkového ovládání.
  • Při ručním odemknutí vozidla v zámku na straně řidiče se odemknou pouze dveře řidiče, zatímco všechny ostatní dveře, kapota zavazadlového prostoru i víko palivové nádrže zůstanou i nadále zamknuté. Po otevření dveří řidiče je nutno do 15 sekund zapnout zapalování oprávněným klíčkem k vozidlu, aby se dezaktivovalo zabezpečovací zařízení proti krádeži , jinak se aktivuje alarm.
  • Po zapnutí zapalování se odemknou zbylé dveře, kapota zavazadlového prostoru a víko palivové nádrže.
SELECT LANGUAGE