Čtení PIN and Component security bytes

1. Zjištění údajů PIN a Component security
Používá se funkce Čtení PINu a to buď z Přístrojového panelu nebo z řídicí jednotky motoru, případně Čtení dat o transpondéru (to je pouze z přístrojového panelu). Obě čísla (PIN i component security) se zobrazí najednou. Byty Component security vyčtené z řídicí jednotky motoru nejsou kompletní – 7 pozice nemá platný údaj. Pokud nelze Component security vyčíst z přístrojového panelu, ale pouze z řídicí jednotky motoru, pak je potřeba jej získat z fungujícího transpondéru

SELECT LANGUAGE