Změna startovací dávky ŘJ motoru EDC15

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG

Typy vozidel

 • vozidla s ŘJ motoru EDC 15

Poznámky

 • Pro nastavení startovací dávky dle požadavků.

Upozornění

 • PŘED PŘIZPŮSOBENÍM UDĚLEJTE ZÁLOHU PŘIZPŮSOBENÍ!!!
 1. Kvůli uložení PŮVODNÍHO PŘIZPŮSOBENÍ (při chybném přizpůsobení, můžete přizpůsobení přepsat na původní hodnoty ze zálohy).
 2. Před přizpůsobením zkontrolovat paměť závad (pro kontrolu zda jednotky nějaké závady neobsahovaly před akcí).

Postup

 1.  Navažte komunikaci s Řídící jednotkou motoru(01).
 2.  V menu základních funkcí zvolte funkci Procedura login a zvolte zpřístupnění funkci přizpůsobení a potvrďte OK.
 3.  V menu základních funkcí zvolte Přízpůsobení.
 4.  V menu přizpůsobení zvolte Množství paliva pro START.
 5.  Měňte hodnoty dle nabídky níže.

0%-32768
10%-32818
20%-32868
30%-32918
40%-32968
50%-33018
60%-33068
70%-33118
80%-33168
90%-33218
100%-33268

6. Zvolte Testování nové hodnoty.
7. Jako poslední zvolte Uložení nové hodnoty.

Po akci zkontrolujte paměť závad, zda se nenachází v ŘJ motoru závada. Popřípadě paměť závad vymažte.

SELECT LANGUAGE