VW Crafter 2E – Přídavné topení (voda)

Učení dálkového ovládání přídavného vodního topení -R149

1. Stiskněte tlačítko na nezávislém topení “NAHOŘE” a držte ho 10 vteřin stisknuté. (červená dioda LED svítí, topný agregát nestartuje)
2. Po uplynutí 10 s zabliká červená dioda LED. (nyní lze začít s procesem učení)
3. Tlačítko na nezávislém topení “NAHOŘE” uvolněte (do 3 vteřin). (dioda LED i nadále bliká, topný agregát nestartuje)
4. Do 3 vteřin stiskněte zapínací tlačítko. (Začne proces učení)
Přitom se kód vysílače přiřadí v přijímači rádiového dálkového ovládání.
5. Během dalších 3 vteřin stiskněte vypínací tlačítko.(Začne proces učení)
Přitom se naučí výhradně na tento vysílač, všechny ostatní kódy vysílačů se vymažou.
6. Po úspěšném ukončení procesu učení se aktivuje krátký impuls na přijímači rádiového dálkového ovládání, zapínací vedení, k topnému agregátu nezávislého topení a červená dioda LED přestane blikat.

Poznámka:

  • Proces učení, resp. zapnutí lze zopakovat.
  • Lze naučit max. 4 dálková ovládání.

SELECT LANGUAGE