Audi A6 4F (2005-) (9 Elektronický centrální rozvod)

Po výměně řídicí jednotky palubní sítě -J519, nastavení sloupku řízení, popř. komponentů* nastavení sloupku řízení se musí provést základní nastavení obou motorů pro nastavení sloupku řízení -V123 (vertikálně) a -V124 (horizontálně).

K tomu účelu zvolte funkci základního nastavení, kanál 1.

*Při výměně nastavení sloupku řízení, popř. komponentů nastavení sloupku řízení dbejte na to, abyste se před provedením základního nastavení dostali pomocí spínače nastavení sloupku řízení -E167 do čtyř koncových poloh (nahoru, dolů, dopředu a zpět) nastavení sloupku řízení.

 

SELECT LANGUAGE