Audi A4 8E (9 Elektronický centrální rozvod > Přizpůsobení)

Přizpůsobení řídicí jednotky palubní sítě -J519

Kanál 1: Dosvit Coming Home; pevně nastavená implicitní hodnota 30
Změna doby dosvitu pro Coming Home. Nastavení doby Coming Home v rozsahu hodnot od 1 do 60 sekund (rozlišení 1 s).

Kanál 2: Stmívání brzdového/koncového světla; pevně nastavená implicitní hodnota 30
Nastavení v rozsahu hodnot od 13 do 40.

Kanál 3: Stmívání koncového světla; pevně nastavená implicitní hodnota 32
Nastavení v rozsahu hodnot od 13 do 40.

Kanál 4: Stmívání mlhového koncového světla; pevně nastavená implicitní hodnota 28
Nastavení v rozsahu hodnot od 13 do 40.

Kanál 5: Stmívání automatického zapínání/vypínání tlumených světel; pevně nastavená implicitní hodnota 92
Účinek pouze u halogenů. Nastavení v rozsahu hodnot od 51 do 100.

Kanál 6: Stmívání automatického zapínání/vypínání dálkových světel; pevně nastavená implicitní hodnota 70
Účinek pouze u BiXenonů s automatickým zapínáním/vypínáním světlometů. Nastavení v rozsahu hodnot od 51 do 100.

Kanál 7: Stmívání automatického spínání mlhových světel; pevně nastavená implicitní hodnota 92
Účinek pouze u Kanady s halogeny. Nastavení v rozsahu hodnot od 51 do 100.

Kanál 8: Vypnutí automatického zapínání/vypínání světlometů; pevně nastavená implicitní hodnota 1
Automatické spínání světlometů deaktivováno = 0; automatické spínání světlometů aktivováno = 1

Kanál 9: Zpoždění vypnutí tlumených světel v poloze spínače světel AUTO; pevně nastavená implicitní hodnota 51 (= 4 sekundy)
Nastavení v rozsahu hodnot od 0 do 64.

Kanál 10: Chování tlumených světel; pevně nastavená implicitní hodnota 0
Obrysová světla se vypnou při rozepnutí svorky S = 0; obrysová světla zůstanou zapnutá při rozepnutí svorky 15 = 1

Kanál 11: Chování tlumených světel při rozepnuté svorce 15; pevně nastavená implicitní hodnota 1
Žádná obrysová světla = 0; alarm při otevření dveří = 1; obrysová světla při otevření dveří = 2

Kanál 12: Dálniční režim směrovek; pevně nastavená implicitní hodnota 1
Dálniční režim směrovek není aktivní = 0; dálniční režim směrovek aktivní = 1

Kanál 13: Nastavení stěračů; pevně nastavená implicitní hodnota 114
Rozsah hodnot viz tabulka*.

Kanál 14: Vypnutí parkovacích světel pro USA/Kanadu; pevně nastavená implicitní hodnota 1
Parkovací světla deaktivována = 0; parkovací světla aktivována = 1

Kanál 16: Deaktivace chladné kontroly mlhových světel pro edici DTM; pevně nastavená implicitní hodnota 0
Deaktivace není aktivní = 0; deaktivace aktivní = 1

*tabulka nastavení stěračů:
bit 0: řazení dolů V (bit nenastaven) -dekadická hodnota 1-
bit 1: kontrola zkratu na plus (bit nastaven) -dekadická hodnota 2-
bit 2: detektor deště ZAP (bit nenastaven)-dekadická hodnota 4-
bit 3: dosetření po časové prodlevě po hlavním setření (bit nenastaven) -dekadická hodnota 8-
bit 4: závislost na rychlosti při stírání v cyklech (bit nastaven) -dekadická hodnota 16-
bit 5: ostřikovače světlometů aktivovány (bit nastaven) -dekadická hodnota 32-
bit 6: stírání při couvání uvolněno (bit nastaven) -dekadická hodnota 64-
bit 7: neobsazeno (bit nenastaven) -dekadická hodnota 128-

Poznámky:

  • Uvedené bity mají dekadickou hodnotu -114-. Chcete-li změnit standardní nastavení na stěračích, musíte nastavit, resp. nenastavit příslušný bit tak, že příslušnou dekadickou hodnotu přičtete k -114-, resp. odečtete od -114-.
  • Vzniklou dekadickou hodnotu musíte předat kanálu přizpůsobení do kanálu 13.
  • Při nastavování bitů dbejte na to, abyste požadovali signál rychlosti, protože provádíte zkušební jízdu. změnit mezi 30 a 60 sekundami. (rozlišení 1s)
SELECT LANGUAGE