Audi A3 (8P) (9 Elektronický centrální rozvod > Přizpůsobení)

Přizpůsobení řídicí jednotky palubní sítě -J519

Poznámka:
Rozsah hodnot v kanálech 1, 2, 4, 5 a 8 lze nastavit, jen když je zabudovaná příslušná součást a funkce je nakódovaná v řídicí jednotce.

Kanál 1: Coming Home
Rozsah hodnot 0 – 120 s / rozlišení 1 s
Nastavená výchozí hodnota: 30

Kanál 2: Leaving Home
Rozsah hodnot 0 – 120 s / rozlišení 1 s
Nastavená výchozí hodnota: 60

Kanál 3: Zadní sklo/vnější zrcátka, doba zapnutí
Rozsah hodnot 1 – 255 min / rozlišení 1 min
Nastavená výchozí hodnota: 20, odpovídá 20 * 1 min = 20 min (3-dveřový s/bez snímače světla)
Nastavená výchozí hodnota: 10, odpovídá 10 * 1 min = 10 min (5-dveřový, resp. 3-dveřový se snímačem světla při dešti)

Kanál 4: Ostřikovače světlometů, aktivní doba
Rozsah hodnot 0 – 255 s / rozlišení 50 ms
Nastavená výchozí hodnota: 800

Kanál 5: Prostor nohou, hodnota stmívání
Rozsah hodnot 0 – 100 % / rozlišení 1 %
Nastavená výchozí hodnota: 80

Kanál 6: Čítač závad pro řízení zatížení
Rozsah hodnot 0 -3, nastavená výchozí hodnota = 0

Kanál 7: Dálková světla u automatických jízdních světel (AFL)
Rozsah hodnot: 0 = deaktivována, 1 = aktivována, nastavená výchozí hodnota = 0

Kanál 8: Zpoždění ZAP/VYP automatických jízdních světel (AFL)
Nastavená výchozí hodnota: 4000

SELECT LANGUAGE