Kódování – Elektronický centrální rozvod – Audi A8 (4E) 2004-

bez MMI

HodnotaPopis
1svícení za dne (není u MFI)
2svícení za dne (USA/Kanada, xenon. Spodní paprsky vypnuty, jsou-li horní zapnuty)
4Komfortní osvětlení interiéru
8Snímač deště a intenzity světla
16Osvětlení Coming-Home
32Zadní mlhová světla
64Přední mlhová světla
128Reflektory mají xenonová světla
256Osvětlení značky pro USA/Kanada
512neobsazeno
1024Čištění předních reflektorů
2048Elektronické relé paliva (pouze zážehové motory)
4096Funkce Wake-Up pro pneumatické tlumiče (Je-li vestavěna samostatná jednotka pro pneumatické tlumiče)
8192Druhá baterie aktivována (pouze V10 TDI)
16384Přídavná baterie aktivována
32768Low-Varianta vyhřívání sedadel (bez paměti polohy)
65536Management el. zátěže aktivován
131072Vypnutí zadních mlhových světel je-li nastavena vysoká úroveň vozu (pouze Japonsko)

s MMI

0 X X X X X : Světlo v prostoru nohou namontováno jako žárovka
1 X X X X X : Světlo v prostoru nohou namontováno jako LED

   0 X X X X : Halogenové světlomety, resp. halogenové světlomety bez LED automatického                             spínání světlometů
   1 X X X X : Bi-xenonové světlomety*
   2 X X X X : Bi-xenonové světlomety bez LED automatického spínání světlometů
   3 X X X X : Bi-xenonové světlomety s LED automatického spínání světlometů a AFS
   4 X X X X : Bi-xenonové světlomety s oddělenými halogenovými denními jízdními světly 21 W                       a AFS

      0 X X X : bez automatických jízdních světel (AUTO)
      1 X X X : s automatickými jízdními světly (AUTO) se snímačem rozpoznání světla -G399**
      3 X X X : s automatickými jízdními světly (AUTO) s detektorem deště a světla -G397

         0 X X : bez automatického spínání světlometů
         1 X X : s automatickým spínáním světlometů

            0 X : automatické spínání světlometů nelze volit prostřednictvím MMI
            1 X : automatické spínání světlometů lze volit*** prostřednictvím MMI (implicitní                                  hodnota: VYP)
            2 X : automatické spínání světlometů lze volit*** prostřednictvím MMI (implicitní                                  hodnota: ZAP)

               1 : zbytek světa
               2 : Severské státy (Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko)
               3 : USA
               4 : Kanada
               5 : neobsazeno
               6 : neobsazeno
               7 : zvláštní vozidla

*platí pro vozidla do indexu v čísle dílu E včetně
**snímač -G399 se kóduje v řídicí jednotce elektroniky střechy -J528
***pouze pokud byly kódovány s automatickým zapínáním/vypínáním světlometů (3. místo zprava = 1)

Zkratky:
MMI: Multi Media Interface (multimediální rozhraní)
AUTO: automatická jízdní světla (poznáte podle spínače světel) se snímačem světla
AFS = AdvancedFrontlightingSystem

Příklad kódování: 0000001
prázdný znak, světlo v prostoru nohou namontováno jako žárovka, halogenové světlomety, resp. halogenové světlomety bez LED automatického spínání světlometů, bez automatických jízdních světel (AUTO), bez automatického spínání světlometů, automatické spínání světlometů nelze volit prostřednictvím MMI, zbytek světa

SELECT LANGUAGE