Důvod odpojení spojky klimatizace

Důvod odpojení spojky klimatizace

Pokud nesepla elektromagnetická spojka klimatizace –N25, kompresor je odpojen, zkontrolujte ve čtení bloku naměřených hodnot, blok 1, pole 1.

Kód                       význam

0                            N25 není odpojena
1                            N25 odpojena z důvodu příliš vysokého tlaku v oběhu chladicího prostředku                                od tlakového spínače klimatizace –F129.
2                            N25 odpojena, protože je vadný ventilátor topení –V2 nebo je vadné relé                                    ventilátoru čerstvého vzduchu –J126.
3                            N25 odpojena z důvodu příliš nízkého tlaku v oběhu chladicího prostředku                                  od tlakového spínače klimatizace –F129.
5                            N25 se na 4 vteřiny odpojí (nejedná se o závadu). Kód 5 se zobrazí pouze na                                5 vteřin. Pokud se zobrazí déle, zkontrolujte signál otáček.
6                            N25 odpojena, provoz ECON (nejedná se o závadu).
7                            N25 odpojena, protože byl pomocí tlačítka „ventilátor topení pomaleji“                                        ventilátor vypnut (nejedná se o závadu).
8                            N25 odpojena, protože okolní teplota klesla pod 3°C (ochrana proti                                              zamrznutí, nejedná se o závadu).
9                            Případně zkontrolujte snímač vnější teploty vzduchu –G17 a snímač teploty                                  nasávaného vzduchu –G89.
10                          N25 odpojena, protože napětí v síti je nižší než 9,5 V.
11                          N25 odpojena, protože hrozí přehřátí chladicí kapaliny, teplota motoru je                                    vyšší než 118°C.
12                          N25 odpojena od řídicí jednotky automatické převodovky nebo od řídicí                                      jednotky motoru pomocí řídicí jednotky klimatizace -J255.
13                          N25 odpojena, protože napětí na svorce 15 je větší než 17 V.
14                          N25 odpojena ochranou proti zamrznutí (nejedná se o závadu). Případně                                    zkontrolujte snímač –G263.
15                          N25 odpojena kvůli chybnému nebo chybějícímu kódu řídicí jednotky                                          Climatronicu –J255.
16                          N25 odpojena chybou ve vedení k elektromagnetické spojce –N25.
17                          N25 odpojena kvůli chybě tlakového snímače –G65.

SELECT LANGUAGE