VW Sharan 7M, klimatizace, kódování

Kódové číslo ve tvaru ABC, za jednotlivá písmena dosaďte čísla podle varianty.

A .. 1 Japonsko
A .. 0 Zbytek světa

B .. 1 Klimatizace vpředu
B .. 2 Klimatizace vpředu a vzadu (2. výparník)
B .. 3 Klimatizace vpředu a vzadu (2. výparník) se ztmavenými skly

C .. 0 Zabudován tlakový spínač klimatizace -F129
C .. 1 Zabudován vysokotlaký snímač -G65

Poznámky:

  • Vysokotlaký snímač -G65 je 3-pólový a tlakový spínač klimatizace -F129 je 4-pólový.
  • Tlakový spínač klimatizace -F129 je zabudován paralelně mezi řídicí jednotkou Climatroniku -J255 a řídicí jednotkou motoru (např. řídicí jednotkou Motronic -J220) a relé 2. stupně ventilátoru chladiče -J101.
SELECT LANGUAGE