Audi Q7 (4L) (telefon)

X X X 0 0 X Systém MMI
                    1 : systém MMI High
                    2 : systém MMI Standard

X X X 0 0 X X Jazyk pro hlasové ovládání:
                0 : hlasové ovládání vypnuto
                1 : němčina
                2 : angličtina (UK)
                3 : francouzština
                4 : italština
                5 : španělština
                6 : portugalština
                7 : čeština
                9 : volba jazyka podle mluvčího (hlasové povely deaktivované / možná akustická
volba jména)

X X X 0 0 X X  vždy 0 

X X X 0 0 X X  Typ vozidla:

    0 7           : Audi Q7 2007>

X X X 0 0 X X  Počet nabíjecích pouzder:

0                   : není zabudováno žádné nabíjecí pouzdro

1                   : zabudováno jedno nabíjecí pouzdro

2                   : zabudována dvě nabíjecí pouzdra

Příklad kódu: 1070011
Audi Q7 s jedním nabíjecím pouzdrem, hlasové ovládání německy a systém MMI High.

SELECT LANGUAGE