Audi A6 (4F) (telefon)

Kódování řídicí jednotky

X X X X X Jazyk pro sdružené přístroje:
             0 : Vozidlo MOST (MOST = optická datová sběrnice)

X X X X X Jazyk pro integrované hlasové ovládání:
         0 : hlasové ovládání vypnuto / zabudováno externí hlasové ovládání (řídicí jednotka hlasového vstupu -J507)
         6 : španělsky (USA)
         7 : angličtina (USA)
         8 : francouzština (Kanada)
         9 : volba jazyka podle mluvčího (hlasové povely deaktivované / možná akustická volba jména)

Poznámka:
Je-li ve vozidle zabudována řídicí jednotka hlasového vstupu -J507, pak je nutno odkódovat hlasové ovládání přípravy pro mobilní telefon (kódovací místo X X X X X = 0).

X X X X X Seznam namontovaných dílů:

       9 : vozidlo MOST

X X X X X Typ volantu:

   0 : vozidlo MOST

X X X X X Systém MMI:
1 : systém MMI High
2 : Standardní systém MMI (nikoli pro A8)

Příklad kódu: 10970
Vozidlo MOST se systémem MMI High a hlasovým ovládáním anglicky

SELECT LANGUAGE