Hledání závad

1. Funkce

·Čtyři nebo osm snímačů vysílají ultrazvukové vlny a sledují časový interval až do jejich odrazu. Výsledek posílají řídicí jednotce pomoci při parkování. Tato funkce probíhá při vloženém zpětném chodu (v případě osmi snímačů ji lze rovněž zapnout tlačítkem ve středové konzole). Spustí se celý systém a varovný bzučák vydá krátký výstražný tón.  Toto je upozornění na bezchybný systém. V případě poruch bude poslán delší výstražný tón nebo bliká svítivá dioda spínače středové konzoly.  

Závada: výstražný tón bez překážky

2. Dotazy na zákazníka

·Kdy se vyskytne závada (bezprostředně po zařazení zpětného chodu / tlačítko při klidovém stavu nebo po načtení)?
·Vyskytne se závada vždy jen na stejném místě (povrch vozovky, mřížka odvodňovacího kanálu)?
·Vyskytne se závada vždy jen při určitých povětrnostních podmínkách (teplota, vlhkost atd.)?
·Vyskytne se závada vždy jen u teplého nebo studeného vozidla?
·Vyskytne se závada při zapnutí nebo vypnutí jiných přístrojů (klimatizace, xenonová světla atd.)?

3. Kontrola systému

·Je ve vozidle namontována řídicí jednotka se správným číslem dílu?
·Byly instalovány správné snímače podle katalogu ND?
·Je řídicí jednotka pomoci při parkování správně nakódována?
·Jsou snímače znečištěny?
·Jsou snímače pevně upevněny v uchycení?
·Je vyčnívající nebo zatlačená část snímačů nebo otvor mezi snímači a nárazníkem?
·Mělo vozidlo v minulosti nějakou závadu z důvodu nehody (vizuální kontrola a kontrola rozpisu oprav)?
·Byly později na vozidle provedeny změny?
·Bylo později instalováno závěsné zařízení (originální náhradní díl / příslušenství)?
·Pokud bylo instalováno závěsné zařízení, používá se originální krytka závěsného zařízení?
·Dodatečný držák na registrační značku?
·Ochranné lišty na nárazníku?
·Sportovní podvozek (velmi nízký podvozek kvůli příslušenství)?
·Ostatní pozdější změny, rozšíření nárazníku?
·Změna poloh snímačů?
·Byly později namontovány elektrické součásti?
·Byl nárazník (snímače) později lakován?

4. Pokusy o zopakování jednotlivých chybných chování:

·Kontrola s vozidlem v klidovém stavu (bez překážky)
·Kontrola bloků naměřených hodnot – vzdálenost (požadovaná hodnota: 255)
·Kontrola bloků naměřených hodnot – doba stabilizace (požadovaná hodnota: 0,8 – 1,5 s)

5. Pokus při běžícím motoru:

·Dopředný / zpětný rychlostní stupeň podle reklamace zákazníka
·Kontrola bloků naměřených hodnot
·Vzdálenost
·Doba stabilizace

6. Kontrola detekce snímače na nárazníku

·Na levé, resp. na pravé straně zatáhněte za kryt zadního nárazníku, aby se lehce nadzvedl, v bloku naměřených hodnot zkontrolujte, zda snímač detekuje překážku.

7. Kontrola snímačů, zda se závada může zopakovat

·Závada je nyní před oddělením snímače s pěnovou hmotou při existující závadě

8. Závada se po oddělení s pěnovou hmotou již nevyskytuje

·Pokud se další výstražný tón již nevydává, pak jsou řídicí jednotky a vedení v dobrém stavu.
·Možné přičiny:
·Snímač není řádně umístěn na vodítku
·Snímač je na vodítku umístěn příliš volně
·Pozdější změny na vozidle

9. Závada se po oddělení s pěnovou hmotou vyskytuje i nadále

·Možné přičiny:
·Vedení řídicí jednotky pomoci při parkování se snímačem pomoci při parkování
·Zkorodované kontakty
·Oddělené kontakty
·Poškozená vedení
·Snímač (vyměňte)
·Řídicí jednotka
·Porucha způsobená elektrospotřebiči (např. ventilátorem chladiče)

10. Neopakovatelné závady

·Snímač potřete vodou a následně zkontrolujte blok naměřených hodnot
·Tím, že se voda dostane na snímač, se rozšíří ultrafialový svazek paprsků (efekt zvětšovacího skla)
SELECT LANGUAGE