Funkce přívěsu, Kódování (Octavia 1Z)

Správná hodnota je 1.
(Z výroby je nastaveno 0).

Při montáži (pokud nebyla taková jednotka ještě ve voze) je třeba ještě jednotku přihlásit do sítě CAN:
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou 19 diagnostické rozhraní datové sběrnice CAN.
2. Vyvolejte funkci (dlouhé) kódování.
3. Zaškrtněte volbu Funkce přívěsu a klikněte na Uložit změny.
4. Ukončete komunikaci s jednotkou.

SELECT LANGUAGE