VW Touareg 7L 2003-2010 Učení systému

Základní nastavení kontroly tlaku v penu

Provádí se když:

  • Je závada 1507 inicializace neúspěšná

Přizpůsobení se provádí buď přes přístroj. Panel (bez diagnostiky) nebo diagnostikou přes ŘJ kontrola tlaku v pneu.

Přes panel přístrojů:
Zvolte v hlavní nabídce displeje položku menu  tlak pneumatiky
Zvolte v menu tlaku pneumatiky položku menu ULOŽIT (PAMĚŤ)
Na displeji se pouze objeví pokyn systém se učí!
Toto hlášení zhasne teprve po několika minutách jízdy. Přitom je nezbytné jet > 5 km/h a všeobecně max. cca 30 minut. Jízdní režim -STOP a GO- prodlužuje příslušným způsobem dobu naučení.
Dokud je na displeji zobrazováno systém se učí!, nevydává kontrola tlaku pneumatik žádná varovná hlášení.
(zobrazené hlášení  systém se učí! zhasne s naučením požadovaných tlaků).

Přes diagnostiku ŘJ kontrola tlaku v pneumatikách
Login : 10896 (nebo oprávnění přístupu)
Přizpůsobení: Kanál 4, jako nová hodnota se zadává číslo 1 (testovat + uložit)

SELECT LANGUAGE