Testování signálu snímače tlaku

Signál snímače tlaku je vysílán, pokud je zjištěna změna tlaku v pneumatice. Pokud chcete uvést snímač do stavu 2 (vysílání), pak na příslušném kole odpusťte vzduch (změna tlaku větší než 0,2 bar/min). Údaje příslušného snímače se zobrazí v bloku naměřených hodnot, blok 16, žádaná hodnota: 2.
Není-li po odpuštění vzduchu elektronika kola ve stavu 2 – vysílání, je elektronika snímače tlaku vadná (nevysílá).

Poznámka:
Nedá-li se přijímat signál snímače tlaku vzduchu, může pomoci, když změníte polohu snímače vzhledem k anténě pootočením kola.

SELECT LANGUAGE