Přizpůsobení snímače tlaku po výměně

  1. Zkontrolujte a nastavte tlak vzduchu podle štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách.
  2. Zvolte v hlavní nabídce displeje, na přístrojovém panelu auta, položku menu/tlak pneumatiky/Uložit.
  3. Na displeji se pouze objeví pokyn systém se učí! Toto hlášení zhasne teprve po několika minutách jízdy. Přitom je nezbytné jet alespoň 5 km/h a všeobecně max. cca 30 minut. Přerušování plynulosti jízdy prodlužuje dobu učení.
  4. Dokud je na displeji zobrazováno systém se učí!, nevydává kontrola tlaku pneumatik žádná varovná hlášení.
  5. Hlášení zhasne s naučením požadovaných tlaků.
SELECT LANGUAGE