Kontrola napěťového ofsetu hlavní antény

Platí pro Audi A6, Audi Q7:

Napěťový posun antény je uveden ve čtení bloku naměřených hodnot, blok 20, pole 2.

Napěťový posun antény reaguje obzvláště při rušivých vlivech prostřednictvím vadných induktivních spotřebičů (např. zapalovací systém, alternátor, motor stěračů atd.). Pokud je jeho hodnota vysoká, upozorní Vás to obzvláště na vadná, uvolněná nebo poškozená konektorová spojení, resp. na kabely.

Poznámka:
Zkuste lokalizovat ve vozidle zdroje rušení tím, že nastartujete motor a přitom několikrát změníte otáčky – osvětlení vypnete a zapnete nebo stěrače několikrát vypnete a zapnete atd., sledujte při tom napěťový posun antény -R96.

SELECT LANGUAGE