Přizpůsobení asistenta změny jízdní stopy

Zadává se hodnota výšky podběhu v mm vynásobená 4.
Volbu přizpůsobení proveďte v nabídce programu SPVG, při komunikaci s řídicí jednotkou, volba Přizpůsobení.

Př:
1. Změřte výšku podběhu pravého předního kola v mm a hodnotu vynásobte 4 (př. 608 mm -> 2432)
2. Zvolte “Zadání výšky podběhu pravého předního kola”.
3. Zadejte novou hodnotu 2432 a proveďte Testování nové hodnoty a Uložení nové hodnoty.

SELECT LANGUAGE