Audi A6, 4F/Q7, 4L piny konektoru

Řídicí jednotka regulace sklonu světel -J431
pin 2    svorka 15
pin 3    svorka 31
pin 4    CAN_H
pin 5    CAN_L
pin 6   ** GV+, napájení snímače vpředu
pin 7   ** GV, signál snímače vpředu
pin 8   ** GV-, kostra snímače vpředu
pin 9    ** GH+, napájení snímače vzadu
pin 10  ** GH, signál snímače vzadu
pin 11  ** GH-, kostra snímače vzadu
pin 12  krokový motor vpravo, fáze 1+
pin 12  krokový motor vpravo, fáze 1-
pin 13  krokový motor vpravo, fáze 2+
pin 14  krokový motor vpravo, fáze 2-
pin 15  krokový motor vlevo, fáze 1+
pin 16 krokový motor vlevo, fáze 1-
pin 17 krokový motor vlevo, fáze 2+
pin 18 krokový motor vlevo, fáze 2-

Poznámka
** Piny nejsou obsazeny, když je ve vozidle zabudována řídicí jednotka regulace světlé výšky.

Řídicí jednotka regulace sklonu světel -J431 s AFS
Pin 2 – CAN-High
Pin 3 – CAN-Low
Pin 4 – neobsazeno
Pin 5 – neobsazeno
Pin 6 – neobsazeno
Pin 7 – neobsazeno
Pin 8 – neobsazeno
Pin 9 – neobsazeno
Pin 10 – kostra snímače vpředu
Pin 11 – kostra snímače vzadu
Pin 12 – napájení +5 V snímače vzadu
Pin 15 – neobsazeno
Pin 16 – neobsazeno
Pin 17 – neobsazeno
Pin 18 – Sub-CAN-High
Pin 19 – Sub-CAN-Low
Pin 20 – neobsazeno
Pin 21 – signál snímače vpředu
Pin 22 – signál snímače vzadu
Pin 23 – svorka 15
Pin 24 – svorka 31
Pin 25 – napájení +5 V snímače vpředu

SELECT LANGUAGE