Audi A8 4E (2003-), Základní nastavení elektronické parkovací brzdy

Základní nastavení řídicí jednotky elektrické parkovací a ruční brzdy -J540:

Základní nastavení
Před kódováním řídicí jednotky je nutno provést základní nastavení elektrické parkovací a ruční brzdy. Na začátku základního nastavení se vymaže obsah paměti závad. Uvede se bit Readiness. Poté se zkalibruje snímač úhlu sklonu a uvede druhý bit Readiness. Bez těchto bitů Readiness není kódování možné.

SELECT LANGUAGE