Audi A6, 4F, Základní nastavení elektronické parkovací brzdy

Musí se provést před kódováním.

Před kódováním řídicí jednotky je nutno provést základní nastavení elektrické parkovací a ruční brzdy. Na začátku základního nastavení se vymaže obsah paměti závad. Uvede se bit Readiness. Poté se zkalibruje snímač úhlu sklonu a uvede druhý bit Readiness. Bez těchto bitů Readiness není kódování možné..

Základní nastavení (proveďte postupně):
– blok 10 – funkční test
– blok 20 – funkční test 2
– blok 6 – měření tloušťky brzdového obložení

Podmínky :

  • Vozidlo musí stát ve směru jízdy rovně.
  • Vozidlem se nesmí třást ani pohnout.
  • Základní nastavení trvá asi 3 minuty.
SELECT LANGUAGE