Audi A6 (4F), Kódování (ŘJ dveří)

Kódování řídicích jednotek dveří (-J386 až -J389)

Kód se sestavuje takto:

Platnost        Popis

+1        Tlačítko odemykání víka palivové nádrže
         (pro řídicí jednotky zadních dveří není relevantní)
         ( 0 = tlačítko odemykání víka palivové nádrže není osazeno )
         1 = odemykací tlačítko víka palivové nádrže osazeno; číslo PR: A8U

+2        Osvětlení vnitřní kliky dveří
         (0 = bez osvětlení vnitřní kliky dveří)
         2 = s osvětlením vnitřní kliky dveří (vždy osazeno)

+4        Zabudované sklo v oknech dveří
         (0 = zabudované normální sklo; PR-číslo: 4KC)
         4 = zabudované ztmavené sklo; PR-číslo: 4KR/4KV

+8        Kontrolka otevřených dveří/výstupní světlo
         0 = bez kontrolky otevřených dveří/výstupního světla
         8 = s kontrolkou otevřených dveří/výstupním světlem (vždy osazeno)

+16        Uspořádání řízení        (pro řídicí jednotky zadních dveří není relevantní)
         (0 = vozidlo s řízením vlevo; PR-číslo: L0L)
         16 = vozidlo s řízením vpravo; PR-číslo: L0R

+32        Sada světel (vnitřní osvětlení)
         (0 = bez osvětlení bočního obložení dveří; číslo PR: QQ0)
         32 = s osvětlením bočního obložení dveří; číslo PR: QQ1

+64        Sada světel (vnější osvětlení) (pro řídicí jednotky zadních dveří není relevantní)
         (0 = bez osvětlení předřazeného pole; PR-číslo: QQ0)
         64 = s osvětlením předřazeného pole; PR-číslo: QQ1

+128        Nastavení vnějších zrcátek
         (pro řídicí jednotky zadních dveří není relevantní)
         ( 0 = bez paměti )
         128 = s pamětí; PR-číslo: 6XF/6XL

+256        Vyhřívání zrcátek (pro řídicí jednotky zadních dveří není relevantní)
         0 = s vyhříváním zrcátek (vždy osazeno); PR-číslo: 6XD/6XE/6XF/6XJ/6XK/6XL
         256 = bez vyhřívání zrcátek

+512        Spínač zamykání zevnitř
         0 = spínač zamykání zevnitř není osazen
         512 = spínač zamykání zevnitř osazen

+1024        Tvar karoserie
         ( 0 = Limousine )
         1024 = Avant

+2048        Dětská pojistka ve dveřích
         ( 0 = ruční dětská pojistka; PR-číslo: 4H3 )
         2048 = elektrická dětská pojistka; PR-číslo: 4H5

+4096        Pomoc při otevírání (průtah)
         4096 = pomoc při otevírání aktivní

+8192        Elektrické ovládání dveří (pomoc při zavírání)
         ( 0 = ručně ovládané dveře; PR-číslo: GZ0)
         8192 = s pomocí při zavírání dveří; PR-číslo: GZ2

+16384        Zamykání dveří a kapot (Keyless-Entry)
         0 = bez funkce Keyless-Entry
         16384 = s funkcí Keyless-Entry; PR-číslo: 4F2/4K5/4K7

+32768        bez funkce Safe
         32768 = bez buzení motorů Safe v zámku dveří; PR-číslo: A8U

+65536        Automatický chod spouštění oken VYP
         65536 = automatický chod spouštění oken VYP

+131072        Vozidlo pro tělesně postižené (ne u Q7)
         131072 = vozidlo je vozidlem pro tělesně postižené

+262144        Zvláštní bezpečnostní vozidlo (ne u Q7)
         262144 = vozidlo je zvláštním bezpečnostním vozidlem

+524288        Protiodporové omezení a automatický chod spouštěčů oken deaktivovány
         524288 = protiodporové omezení a automatický chod spouštěčů oken deaktivovány

SELECT LANGUAGE