Programování komfortních funkcí Škoda Octavia 1U

Komfortní funkce centrálního zamykání
Po zvolení funkce se Vám zobrazí dialogové okno zobrazující aktuální nastavení komfortních funkcí centrálního zamykání.
Kliknutím myší na nápis „Změnit“ nastavte, kterou funkcí si přejete zapnout resp. Vypnout.
Po stisku zobrazeného tlačítka „Zapiš změny“ dojde k uložení zvolených změn do řídicí jednotky.

Komfortní funkce dálkového ovládání
Po zvolení funkce se Vám zobrazí dialogové okno zobrazující aktuální nastavení komfortních funkcí centrálního zamykání.
Kliknutím myší na nápis „Změnit“ nastavte, kterou funkcí si přejete zapnout resp. Vypnout.
Po stisku zobrazeného tlačítka „Zapiš změny“ dojde k uložení zvolených změn do řídicí jednotky.

Další funkce
Vypínání a zapínání čidel hlídání vnitřního prostoru dvojitým stiskem tlačítka ZAMKNOUT dálkového ovládání
Funkci vypnete resp. zapnete nastavením Přizpůsobení (F6), kanál 5, na hodnotu 0 resp. 1.

Nastavení sirény pro určitou zemi
Funkci nastavíte nastavením Přizpůsobení (F6), kanál 10 dle tabulky:
Hodnota 1 … ostatní Evropa
Hodnota 2 … Německo
Hodnota 3 … Anglie

SELECT LANGUAGE