Programování dálkového ovládání VW Fox 5Z

  1. Vyvolejte přizpůsobení s názvem “Učení dálkových ovladačů”.
  2. Přečtěte aktuální hodnotu a zadejte novou hodnotu 0 a otestujte ji a uložte.
  3. Potom podržte klíč ve dveřích řidiče v poloze otevřeno a stiskněte na min. 3 vteřiny tlačítko Zavřít na ovladači. Potom zámek zamčete a odemčete.
  4. Postup je třeba opakovat pro každý dálkový ovladač (ostatní zůstanou zapomenuty).
SELECT LANGUAGE