Programování dálkového ovládání SEAT Ibiza (6K)

Poznámka:
Na klíčích s transpondérem s plovoucím (kryptokódem) stojí písmeno „W“ (na rozdíl od klíčů s transpondérem s pevným kódem).

Učení jednoho dálkového ovladače

  1. Klíč s dálkovým ovladačem, který má být přizpůsoben, zasuňte do zapalování a krátce zapněte zapalování do polohy 1 (max. na 5 vteřin).
  2. Vytáhněte klíč ze zapalování.
  3. Do 20 vteřin stiskněte tlačítko OTEVŘI, podržte je stisknuté a třikrát stiskněte ještě tlačítko ZAVŘI.
  4. Uvolněte tlačítko OTEVŘI a sledujte kontrolku klíče, zda 5x blikne.
  5. Pokud řídicí jednotka dálkový ovladač akceptovala, provede se kompletní zamčení a odemčení vozu a rozsvítí se všechna směrová světla.

Přizpůsobení více dálkových ovladačů

  1. Po přizpůsobení prvního ovladače můžete přizpůsobit ještě až tři další ovladače, (klíč již nezasunujte do zapalování).
  2. Pro naprogramování každého ovladače máte dalších 20 sekund.
  3. S každým ovladačem proveďte všechny operace 3 – 4.
  4. Řídicí jednotka potvrdí úspěšné přizpůsobení druhého klíče odemčením, třetího klíče zamčením a po čtvrtém se vůz opět odemkne

Pokud byl proces učení úspěšně dokončen, vymažou se všechny dříve naučené dálkové ovladače z paměti řídicí jednotky. To znamená, že musejí být všechny dálkové ovladače vždy programovány současně.

SELECT LANGUAGE