Programování dálkového ovládání Audi A3 (8P)

  • Je-li auto zamčené, pak odemkněte klíčem,
  • Stiskněte tlačítko odemkni,
  • Vložte klíč do zapalování a otočte na 1,
  • Vypněte zapalování a klíč vytáhněte,
  • Stiskněte tlačítko odemkni nebo zamkni (provede se povel).

Poznámka
Celkem lze naučit jen čtyři rádiové klíčky.

SELECT LANGUAGE