SEAT Exeo 3R (2009-) (46)

Kódování řídicí jednotky komfortního systému -J393

Poznámka:

 • Funkce Automatické zamykání zahrnuje následně uvedené funkce a od SEAT Exeo 2009 je kódována z výroby. Tatu funkci lze deaktivovat.
  U řídicích jednotek verze 8E0 959 433 CB a nižších verzí je k aktivaci automatického zamykání třeba provést následující volby:
  – Uzamknutí vozidla závislé na rychlosti
  – Uzamknutí zadní kapoty závislé na rychlosti
  U řídicích jednotek verze 8E0 959 433 CC a vyšších verzí je k aktivaci automatického zamykání třeba provést pouze následující volbu:
  – Uzamknutí vozidla závislé na rychlosti

  (V rámci přizpůsobení software řídicí jednotky byla funkce „Uzamknutí zadní kapoty závislé na rychlosti” integrována do funkce „Uzamknutí vozidla závislé na rychlosti”, a není ji tedy třeba ani volit odděleně, ani ji odděleně nabízet.)

 • Potvrzení odemknutí dálkovým ovládáním (2-násobné zablikání) je vždy aktivní a nelze jej již tedy kódovat, resp. dekódovat.
 • Funkci alarm Thatcham je třeba zásadně aktivovat.

Č. významu Popis

1.    1    Alarm VB
0 = 1 alarm Tamper (zbytek světa)
(PR-č.: A8S+7AA/A8U+7AN)
1 = 10 alarmů Tamper (VB, Irsko)
(PR-č.: A8S+7AL+B09)

2.    2 Potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži (DWA) zablikáním
0 = potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži zablikáním deaktivováno
2 = potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži zablikáním aktivováno

3.    4 CC/CCS – centrální zamykání / selektivní centrální zamykání
0 = CC (PR-č.: 4K4)
4 = CCS (PR-č.: 4K2/4K8)

4.   8 Aktivace zabezpečovacího zařízení proti krádeži
0 = zabezpečovací zařízení proti krádeži není aktivováno
8 = zabezpečovací zařízení proti krádeži aktivováno (PR-č.: 7AH/7AL/7AN)

5. 16 Uzamknutí zadní kapoty závislé na rychlosti
Pozor:
U řídicích jednotek verze 8E0 959 433 CC a vyšší verze není již třeba tento bit aktivovat!
0 = dálkové odemykání zadní kapoty se nezablokuje v závislosti na rychlosti
16 = dálkové odemykání zadní kapoty se zablokuje v závislosti na rychlosti

6.  32 Uzamknutí centrálního zamykání závislé na rychlosti
0 = centrální zamykání se nezajistí v závislosti rychlostí
32 = centrální zamykání se zajistí v závislosti rychlostí

7.  64 Komfortní funkce přes rádiové dálkové ovládání
64 = komfortní funkce je deaktivována rádiovým dálkovým ovládáním (PR-č.: B30/B34/B35)
0 = komfortní funkce je aktivována rádiovým dálkovým ovládáním

8.   128 Vozidla s řízením vpravo
0 = vozidlo s řízením vlevo (PR-č.: L0L)
128 = vozidlo s řízením vpravo (PR-č.: L0L)

9.  256 Bit Avant
0 = stupňovitá zadní část vozu (PR-č.: K8B)
256 = verze Avant (PR-č.: K8D)

10.  512 Potvrzení uzamknutí dálkovým ovládáním zablikáním (1-násobné zablikání)
512 = potvrzení uzamknutí zablikáním (vždy aktivováno)

11.  1024 Potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži houkačkou alarmu
0 = potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži houkačkou alarmu deaktivováno
1024 = potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži houkačkou alarmu aktivováno (PR-č.: A8U+7AN)

12. 2048 Logika dveří/spouštěčů oken (sv. 87, logika dveří USA)
2048 = logika dveří/spouštěčů oken (vždy aktivovat)

13. 4096 Zabezpečovací zařízení proti krádeži Thatchcam
0 = zabezpečovací zařízení proti krádeži Thatcham není aktivováno (PR-č.: A8U+7AN)
4096 = zabezpečovací zařízení proti krádeži Thatcham aktivováno
(vždy aktivovat, i u vozidel bez zabezpečovacího zařízení proti krádeži!)

14. 8192 Bez motorů SAFE na zamykacích jednotkách
0 = s motory SAFE na zamykacích jednotkách
8192 = bez motorů SAFE na zamykacích jednotkách (PR-č.: A8S)

15. 16384 Boční a zadní skla
0 = standardní boční a zadní skla (PR-č.: 4KC/VW1)
16384 = izolovaná boční a zadní skla (PR-č.: 4KR/4KV/VW5)

Add 1) Tento bit je třeba aktivovat, jen když je vozidlo schváleno ve Velké Británii/Severním Irsku. Kód se převezme pouze ve spojení s aktivací zabezpečovacího zařízení proti krádeži (č. 4).

Add 2) Potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži zablikáním proběhne, když jsou všechny dveře a zadní kapota zavřeny a vozidlo vozidlo je uzamknuto přes zámky, resp. rádiovým dálkovým ovládáním. Následující zavření některých dveří nebo kapoty motorového prostoru způsobí opětovné potvrzení zablikáním. Při následujícím zavření by však předem musely být zavřeny minimálně dveře řidiče. Kód se převezme pouze ve spojení s č. 4 (DWA – aktivace zabezpečovacího zařízení proti krádeži).

Add 3) Bezpečnostní centrální zamykání působí takovým způsobem, že se odemknou pouze dveře řidiče a víko palivové nádrže (funkce „Safe” se na všech dveřích zruší), pokud se vozidlo uzamknuté klíčkem poprvé odemkne. Pokud je ihned poté obdržen druhý povel na odemknutí, odemknou se zbývající dveře a zadní kapota / zadní výklopné dveře.

Add 5)
Pozor:
U řídicích jednotek verze 8E0 959 433 CC a vyšší verze není již třeba tento bit aktivovat!
Od rychlosti 5 km/h se Otevření zadní kapoty ovládáním „Softtouch” zablokuje. Při rychlosti nižší než 5 km/h a při otevření jedněch, resp. obou předních dveří lze také opět odemknout zadní kapotu.

Add 6) Dveře se od rychlosti 10 km/h uzamknou. Dveře zůstanou uzamknuty, dokud se nerozepnou svorka 15 a kontakt S (vytažením klíčku ze zapalování). Dveře lze odemknout, resp. zevnitř otevřít spínačem zamykání zevnitř (LOCK/UNLOCK).

Add 7) Komfortní funkce rádiovým dálkovým ovládáním umožňuje funkci zavírání, resp. otevírání spouštěčů oken, stejně jako zavírání solární střechy mechanickým ovládáním zámku dveří řidiče a stisknutím příslušného tlačítka na rádiovém dálkovém ovládání. Komfortní otevírání posuvné střechy není k dispozici. Kanálem přizpůsobení 62 lze výběr komfortní funkce rozšířit.

Add 9) U verze Avant jsou snímače prasknutí skla montovány jak na zadní boční skla, tak i na zadní sklo. K hlídání těchto skel musí být nastavn bit. Vadný snímač prasknutí skla vede k záznamu závady v paměti závad centrální řídicí jednotky komfortního systému. I nadále jsou závady/přerušení vedení snímače prasknutí skla indikovány prostřednictvím LED ve dveřích, které se rozdvítí na prvních 30 s.

Add 10) Pokud je prostřednictvím rádiového dálkového ovládání (nikoli přes vložku zámku) dán povel k odemknutí a pokud jsou všechny dveře vč. zadní kapoty zavřené, dojde k potvrzení uzamknutí dálkovým ovládáním (1-násobné zablikání). Následující zavření některých dveří, resp. zadní kapoty nezpůsobí opětovné potvrzení.

Add 11) Dodatečné potvrzení houkačkou alarmu -H12 při aktivaci zabezpečovacího zařízení proti krádeži. Toto není již v Německu dovoleno.

Add 12) Logika dveří / spouštěčů oken: Pokud je svorka 15 rozepnutá a otevřou se přední dveře, nesmí se sepnout žádný spouštěč okna. Pokud se při rozepnuté svorce 15 neotevřou žádné dveře, lze spouštěče oken ovládat ještě po dobu maximálně 10 minut.

Add 13) Alarm Thatcham: Při ručním odemknutí vozidla přes vložku zámku dveří řidiče se odemknou jen tyto dveře; zbývající dveře, kapota zavazadlového prostoru a víko palivové nádrže zůstanou zamknuté.
Po otevření dveří řidiče je třeba do 15 s zapnout zapalování, aby se vypnulo zabezpečovací zařízení proti krádeži. Jinak se aktivuje zabezpečovací zařízení (pouze u vozidel se zabezpečovacím zařízením proti krádeži jako rozšířenou výbavou).
Při zapnutí zapalování se odemknou zbylé dveře, kapota zavazadlového prostoru a víko palivové nádrže.
K zajištění vysoké ochrany proti odcizení se zabezpečovací zařízení vypne jen tehdy, když je vozidlo odemknuto sériovým dálkovým ovládáním.

Add 14) Tento bit je třeba aktivovat pouze u vozidel, která jsou schválena pro USA/Kanadu. Vede to k tomu, že se již neaktivují motory SAFE zamykání dveři (jsou-li instalovány). Tak je k dispozici pouze zamykání a nikoli funkce SAFE.

Poznámka:

 • V USA/Kanada se montují oddělené zamykací jednotky bez motorů SAFE.
 • Pokud řídicí jednotky dveří při aktivovaném bitu (bez motorů SAFE na zamykacích jednotkách) zjistí uzamknutí ve stavu SAFE, v paměti závad centrální řídicí jednotky komfortního systému se uloží závada „1581 – Zjištěna chybná součást”, resp. u nových zamykacích jednotek závada „1559 – Dveře řidiče, elektrická závada v elektrickém obvodu”; „1560 – Dveře spolujezdce, elektrická závada v elektrickém obvodu”; “1561 – Levé zadní dveře, elektrická závada v elektrickém obvodu”, „1562 – Pravé zadní dveře, elektrická závada v elektrickém obvodu”.

Add 15) Tento bit je třeba aktivovat, pokud jsoi oknní skla ve dveřích izolační skla.

Standardní kódování pro vozidla ve zbytku světa (RDW)

Standardní kódování u vozidel bez zabezpečovacího zařízení proti krádeži a s dálkovým ovládáním pro řídicí jednotku s verzí před 8E0 959 433 CC:

06768 obsahuje: – Zajištění systému otevírání zadní kapoty závislé na rychlosti   16
– Uzamknutí centrálního zamykání závislé na rychlosti   32
– Komfortní funkce přes rádiové dálkové ovládání   64
– Potvrzení uzamknutí dálkovým ovládáním (1-násobné zablikání)
– Logika dveří / spouštěčů oken   2048
– Zabezpečovací zařízení proti krádeži Thatcham (vždy aktivovat)   4096

Standardní kódování u vozidel bez zabezpečovacího zařízení proti krádeži a s dálkovým ovládáním pro řídicí jednotku s verzí 8E0 959 433 CC a vyšší verzí:

06752 obsahuje: – Uzamknutí centrálního zamykání závislé na rychlosti
(vč. uzamknutí zadní kapoty závislé na rychlosti)   32
– Komfortní funkce přes rádiové dálkové ovládání   64
– Potvrzení uzamknutí dálkovým ovládáním (1-násobné zablikání)
– Logika dveří / spouštěčů oken   2048
– Zabezpečovací zařízení proti krádeži Thatcham (vždy aktivovat)   4096

Standardní kódování u vozidel se zabezpečovacím zařízením proti krádeži a s dálkovým ovládáním pro řídicí jednotku s verzí před 8E0 959 433 CC:

06778 obsahuje: – Potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži zablikáním   2
– DWA – aktivace zabezpečovacího zařízení proti krádeži   8
– Zajištění systému otevírání zadní kapoty závislé na rychlosti   16
– Uzamknutí centrálního zamykání závislé na rychlosti   32
– Komfortní funkce přes rádiové dálkové ovládání   64
– Potvrzení uzamknutí dálkovým ovládáním (1-násobné zablikání)
– Logika dveří / spouštěčů oken   2048
– Zabezpečovací zařízení proti krádeži Thatcham (vždy aktivovat)   4096

Standardní kódování u vozidel se zabezpečovacím zařízením proti krádeži a s dálkovým ovládáním pro řídicí jednotku s verzí 8E0 959 433 CC a vyšší verzí:

06762 obsahuje: – Potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži zablikáním   2
– DWA – aktivace zabezpečovacího zařízení proti krádeži   8
– Uzamknutí centrálního zamykání závislé na rychlosti (vč. uzamknutí zadní kapoty závislé na rychlosti)   32
– Komfortní funkce přes rádiové dálkové ovládání   64
– Potvrzení uzamknutí dálkovým ovládáním (1-násobné zablikání)
– Logika dveří / spouštěčů oken   2048
– Zabezpečovací zařízení proti krádeži Thatcham (vždy aktivovat)   4096

Standardní kódování pro vozidla v Japonsku a Austrálii

Standardní kódování u vozidel bez zabezpečovacího zařízení proti krádeži a s dálkovým ovládáním pro řídicí jednotku s verzí před 8E0 959 433 CC

06704 obsahuje: – Zajištění systému otevírání zadní kapoty závislé na rychlosti   16
– Uzamknutí centrálního zamykání závislé na rychlosti   32
– Potvrzení uzamknutí dálkovým ovládáním (1-násobné zablikání)
– Logika dveří / spouštěčů oken   2048
– Zabezpečovací zařízení proti krádeži Thatcham (vždy aktivovat)   4096

Standardní kódování u vozidel bez zabezpečovacího zařízení proti krádeži a s dálkovým ovládáním pro řídicí jednotku s verzí 8E0 959 433 CC a vyšší verzí:

06698 obsahuje: – Potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži zablikáním   2
– DWA – aktivace zabezpečovacího zařízení proti krádeži   8
– Uzamknutí centrálního zamykání závislé na rychlosti
(vč. uzamknutí zadní kapoty závislé na rychlosti)   32
– Potvrzení uzamknutí dálkovým ovládáním (1-násobné zablikání)
– Logika dveří / spouštěčů oken   2048
– Zabezpečovací zařízení proti krádeži Thatcham (vždy aktivovat)   4096

SELECT LANGUAGE