Audi A8, 4E (42)

Konektorová spojení, řídicí jednotka dveří na straně řidiče -J386

32-pólový konektor (k obložení dveří)
A1 – A17 – neobsazeno
A18 – LED – tlačítko zamykání zevnitř
A19 – Osvětlení interiéru
A20 – Kontrolka otevřených dveří/nástupní světlo
A21 – Spínač (svorka 31)
A22 – Svorka 58s
A23 – Tlačítko zamykání zevnitř (LOCK/UNLOCK)
A24 – Spínač vnitřní kliky dveří
A25 – Tlačítko spouštěče skla vpředu vpravo (lokální)
A26 – Paměť sedadla – polohová tlačítka 3 – 4 (pouze se zabudovanou pamětí sedadel)
A27 – Paměť sedadla – polohová tlačítka 1 – 2 (pouze se zabudovanou pamětí sedadel)
A28 – Paměť sedadla – paměťové tlačítko (pouze se zabudovanou pamětí sedadel)
A29 – Paměť sedadla – ZAP/VYP (pouze se zabudovanou pamětí sedadel)
A30 – Paměť sedadla – svorka 30 (pouze se zabudovanou pamětí sedadel)
A31 – Paměť sedadla – nouzové vypnutí (pouze se zabudovanou pamětí sedadel)
A32 – neobsazeno

16-pólový konektor (vnější zrcátka)
B1 – Zrcátko – servomotor, směr Y
B2 – Zrcátko – servomotor, směr X
B3 – Zrcátko – servomotor, směr X/Y
B4 – neobsazeno
B5 – Zrcátko – vyhřívání
B6 – Zrcátko – vyhřívání (svorka 31)
B7 – neobsazeno
B8 – Osvětlení okolí zrcátka
B9 – Zrcátko – motor přiklápění +
B10 – Zrcátko – motor přiklápění –
B11 – Zastínění zrcátka, signál 1 (pam.EC +)
B12 – Zastínění zrcátka, signál 2 (pam.EC -)
B13 – Zrcátko – napájení, potenciometr (pouze se zabudovanou pamětí sedadel)
B14 – Zrcátko – stav pozice X (pouze se zabudovanou pamětí sedadel)
B15 – Zrcátko – stav pozice Y (pouze se zabudovanou pamětí sedadel)
B16 – Zrcátko – potenciometr (svorka 31; pouze se zabudovanou pamětí sedadel)

20-pólový konektor
C1 – Osvětlení vnější kliky dveří
C2 – Zpětné hlášení zamknuté/safe
C3 – Dveřní kontaktní spínač
C4 – Motory (svorka 31)
C5 – Motor centrálního zamykání (Safe)
C6 – Motor centrálního zamykání
C7 – neobsazeno
C8 – Zámkový spínač ZAV/OT
C9 – Spínač (svorka 31)
C10 – Spínač vnější kliky dveří
C11 – Blokovací západka (předřazená západka; pro pomoc při zavírání)
C12 – Tlačítko centr. zamykání ve vnější klice dveří na straně spolujezdce
D1 – Svorka 31
D2 – Svorka 30 (centrální zamykání)
D3 – Uvolnění svorky 30
D4 – CAN-High
D5 – CAN-Low
D6 – Svorka 30 (spouštění oken)
D7 – Komunikační vedení k pomoci při zavírání
D8 – Paměť sedadla – nouzové vypnutí

SELECT LANGUAGE