Skoda Superb 3T 2009- (42)

Kódování řídicí jednotky dveří řidiče v. 2.1

Byte 0 = 1

Byte 1
s osvětlením okolí = 29 (00011101)
bez osvětlení okolí = 28 (00011100)

Byte 2
zámek se SAFE motorem = 2 (00000010)
(Pr. číslo 4I2 standardní výbava)

zámek bez SAFE motoru = 3 (00000011)
(Pr. číslo 4I1 platí pouze pro Nizozemí)

Byte 3 – 32 = 00100000

Byte 4 sečtěte jednotlivé možnosti
Bit 1 sedadlo s pamětí SŘ = +2
Bit 2 sedadlo s pamětí SŘ = +4
Bit 3 sedadlo s pamětí SŘ = +8
Bit 4 přiklápění zrcátek = +16
Bit 6 přiklápění zrcátek = +64

např. vozidlo se sedadlem s pamětí a přiklápěním zrcátek
11011110

Byte 5
řízení vlevo = 0
řízení vpravo = 1

Byte 6 – 12 (00010010)
Byte 7 – 16 (00010000)
Byte 8 – 2 (00000010)

Pro každý byte vyhodnoťte správné číslo a postupně sčítejte a násobte :
1. Mezivýsledek1 = Byte 0
2. Mezivýsledek2 = Mezivýsledek1 x256 + Byte 1
3. Mezivýsledek3 = Mezivýsledek2 x256 + Byte 1
4. Mezivýsledek4 = Mezivýsledek3 x256 + Byte 1
5. Mezivýsledek5 = Mezivýsledek4 x256 + Byte 1
6. Mezivýsledek6 = Mezivýsledek5 x256 + Byte 1
7. Mezivýsledek7 = Mezivýsledek6 x256 + Byte 1
8. Výsledek = Mezivýsledek7x256 + Byte 1

SELECT LANGUAGE