Audi A6 (4F), Kódování (42)

Kódování řídicích jednotek dveří (-J386 až -J389)

Kód se sestavuje takto:

Platnost Popis
+1 Tlačítko odemykání víka palivové nádrže
(pro řídicí jednotky zadních dveří není relevantní)
( 0 = tlačítko odemykání víka palivové nádrže není osazeno )
1 = odemykací tlačítko víka palivové nádrže osazeno; číslo PR: A8U

+2 Osvětlení vnitřní kliky dveří
(0 = bez osvětlení vnitřní kliky dveří)
2 = s osvětlením vnitřní kliky dveří (vždy osazeno)

+4 Zabudované sklo v oknech dveří
(0 = zabudované normální sklo; PR-číslo: 4KC)
4 = zabudované ztmavené sklo; PR-číslo: 4KR/4KV

+8 Kontrolka otevřených dveří/výstupní světlo
0 = bez kontrolky otevřených dveří/výstupního světla
8 = s kontrolkou otevřených dveří/výstupním světlem (vždy osazeno)

+16 Uspořádání řízení (pro řídicí jednotky zadních dveří není relevantní)
(0 = vozidlo s řízením vlevo; PR-číslo: L0L)
16 = vozidlo s řízením vpravo; PR-číslo: L0R

+32 Sada světel (vnitřní osvětlení)
(0 = bez osvětlení bočního obložení dveří; číslo PR: QQ0)
32 = s osvětlením bočního obložení dveří; číslo PR: QQ1

+64 Sada světel (vnější osvětlení) (pro řídicí jednotky zadních dveří není relevantní)
(0 = bez osvětlení předřazeného pole; PR-číslo: QQ0)
64 = s osvětlením předřazeného pole; PR-číslo: QQ1

+128 Nastavení vnějších zrcátek
(pro řídicí jednotky zadních dveří není relevantní)
( 0 = bez paměti )
128 = s pamětí; PR-číslo: 6XF/6XL

+256 Vyhřívání zrcátek (pro řídicí jednotky zadních dveří není relevantní)
0 = s vyhříváním zrcátek (vždy osazeno); PR-číslo: 6XD/6XE/6XF/6XJ/6XK/6XL
256 = bez vyhřívání zrcátek

+512 Spínač zamykání zevnitř
0 = spínač zamykání zevnitř není osazen
512 = spínač zamykání zevnitř osazen

+1024 Tvar karoserie
( 0 = Limousine )
1024 = Avant

+2048 Dětská pojistka ve dveřích
( 0 = ruční dětská pojistka; PR-číslo: 4H3 )
2048 = elektrická dětská pojistka; PR-číslo: 4H5

+4096 Pomoc při otevírání (průtah)
4096 = pomoc při otevírání aktivní

+8192 Elektrické ovládání dveří (pomoc při zavírání)
( 0 = ručně ovládané dveře; PR-číslo: GZ0)
8192 = s pomocí při zavírání dveří; PR-číslo: GZ2

+16384 Zamykání dveří a kapot (Keyless-Entry)
0 = bez funkce Keyless-Entry
16384 = s funkcí Keyless-Entry; PR-číslo: 4F2/4K5/4K7

+32768 bez funkce Safe
32768 = bez buzení motorů Safe v zámku dveří; PR-číslo: A8U

+65536 Automatický chod spouštění oken VYP
65536 = automatický chod spouštění oken VYP

+131072 Vozidlo pro tělesně postižené (ne u Q7)
131072 = vozidlo je vozidlem pro tělesně postižené

+262144 Zvláštní bezpečnostní vozidlo (ne u Q7)
262144 = vozidlo je zvláštním bezpečnostním vozidlem

+524288 Protiodporové omezení a automatický chod spouštěčů oken deaktivovány
524288 = protiodporové omezení a automatický chod spouštěčů oken deaktivovány

SELECT LANGUAGE