RNS510 – Přizpůsobení

Přizpůsobení

Kanál 1:
S tímto kanálem přizpůsobení lze přizpůsobit příslušný obvod pneumatiky v mm.

Kanál 2:
Tímto kanálem přizpůsobení lze přizpůsobit impulzy za otáčku kola.
Počet impulzů u Audi TT 2007-: vždy 43
Poznámka: Zaznamená-li se hodnota 0, systém se sám zkalibruje po několika kilometrech a automaticky se zaznamená hodnota.

Kanál 3:
Tímto kanálem přizpůsobení lze změnit jazyk obrazovky.
0 = němčina
1 = angličtina (UK) (není možná u RNS-E US)
2 = francouzština
3 = italština
4 = holandština (není podporováno všemi řídicími jednotkami!)
5 = španělština
6 = portugalština (možná pouze u RNS-E high)
7 = angličtina (US) (možná pouze u RNS-E US)

Kanál 5:
Tímto kanálem přizpůsobení lze nastavit rychlost, do které se bude zobrazovat obraz TV.
0 = v klidu
1 = do 5 km/h (standardně pro Evropu)

Kanál 7:
Tímto kanálem přizpůsobení lze měnit různá nastavení pro zobrazení na obrazovce.
XXXXX – jednotka vzdálenosti (0 = km nebo 1 = míle)
XXXXX – jednotka rychlosti (0 = km/h nebo 1 = míle/h)
XXXXX – formát zobrazení času (0 = 24 h nebo 1 = 12 h)
XXXXX – formát zobrazení data (0 = TT:MM:JJJJ nebo 1 = MM:TT:JJJJ)
XXXXX – zopakování hlasového povelu (0 = VYP nebo 1 = ZAP) (možné pouze u RNS-E high)
Poznámka: Jednotky vzdálenosti a rychlosti lze přizpůsobit na míle, resp. míle za hodinu, jen když je jako jazyk pro zobrazení na obrazovce zvolena angličtina (kanál přizpůsobení 3). U všech ostatních jazyků se vždy zobrazí km, resp. km/h.

Kanál 10:
Tímto kanálem přizpůsobení lze nastavit region, ve kterém se vozidlo provozuje. Tento údaj řídicí jednotka navigace používá k výpočtu polohy vozidla.

RNS-E high:
0 = Evropa
1 = Austrálie
2 = Jižní Afrika
3 = státy AGCC (Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Kuvait, Bahrain, Katar, Oman) (není podporováno všemi řídicími jednotkami!)

RNS-E US:
0 = Severní Amerika
1 = Jižní Amerika

Kanál 11: (možné pouze u RNS-E high s integrovaným systémem hlasového ovládání)
Tímto kanálem přizpůsobení lze změnit jazyk systému hlasového ovládání.
0 = němčina
1 = angličtina
2 = francouzština
3 = italština
5 = španělština

Poznámka:
Je-li do vozidla dodatečně zabudována příprava pro mobilní telefon (vysílací a přijímací jednotka telefonu -R36), pak je třeba odkódovat hlasové ovládání přípravy pro mobilní telefon (viz kódování telefonu -R36).

Kanál 18:
Tímto kanálem přizpůsobení lze měnit nastavení pro startovací obrazovku.
0 = standardní startovací obrazovka
4 = startovací obrazovka TT
Poznámka:
Tento kanál přizpůsobení závisí na kódování typu vozidla. Hodnota 4 je možná jen u kódovaného TT.

Kanál 65:
Tímto kanálem přizpůsobení lze provádět test čtení.
1 = zahájení krátkého testu (pro kontrolu, zda lze stále číst)
2 = zahájení testu čtení (pro přesnější kontrolu čtením v různých místech DVD)
Hodnoty se neuloží, vytvoří jen podnět k provedení testu
Výsledek:
Stav testu mechaniky (test úspěšný/test právě probíhá/není vloženo navigační DVD)
Podíl bezchybně přečtených dat (v %)
Doba přístupu na DVD (v ms)

Kanál 66:
Tímto kanálem přizpůsobení lze provádět vlastní test.
1 = zahájení vlastního testu
Tato hodnota se neuloží, vytvoří jen podnět k provedení testu
Výsledek:
Stav testu (test úspěšný/test právě probíhá/test nelze provádět)

DVD (v poř./n. v poř.)
Přijímač GPS (v poř./n. v poř.)
Anténa GPS (v poř./n. v poř.)
Gyroskop (v poř./n. v poř.)
Tlačítko (stisknuté/žádné není stisknuté)
Stav interního rozhraní (v poř./n. v poř.)
Komunikace k internímu autorádiu (v poř./n. v poř.)
Sběrnice CAN Chip (v poř./n. v poř.)
Čtečka karet 1 (komunikace) (v poř./n. v poř.)
Čtečka karet 2 (komunikace) (v poř./n. v poř.)
Pasivní reproduktor (v pro standardní zvukovou soustavu) (v poř./n.v poř.) (pouze v RNS-E US) nebo
Levý pasivní reproduktor (v poř./n. v poř.) (pouze v RNS-E high)
Anténa autorádia (v poř./n. v poř.)
Napětí externího zesilovače (v poř./n. v poř.)
Pravý pasivní reproduktor (v poř./n. v poř.) (pouze v RNS-E high)

Poznámka: Tento vlastní test přístroje obsahuje funkce, které nelze provádět za provozu, protože by rušily provoz.

Kanál 67:
Tímto kanálem přizpůsobení lze vysunout vložené CD/DVD.
0 = normální stav
1 = vysunout CD/DVD (hodnota se neuloží)
255 = zablokované vysunovací tlačítko (ochrana proti odcizení)

Kanál 68:
Tímto kanálem přizpůsobení lze zkušební obrazec zobrazit na displeji.
0 = žádný zkušební obrazec
1 = červený zkušební obrazec
2 = zelený zkušební obrazec
3 = modrý zkušební obrazec
4 = bílý zkušební obrazec
5 = černý zkušební obrazec
6 = zkušební obrazec šachovnice
7 = zkušební obrazec inverzní šachovnice
8 = zkušební obrazec, 64 stupňů šedi (vertikální pruhy)
9 = speciální kontrolní obrazec

Kanál 69:
Tímto kanálem přizpůsobení lze testovat mechanismus displeje.
0 = displej zavřený
1 = displej otevřený
200 = displej zpoloviny otevřený (při kontaktu s překážkou)
255 = nedefinovaná poloha nebo displej nelze zavřít kvůli vysunovanému DVD/CD

Kanál 70:
Tímto kanálem přizpůsobení lze změnit jas displeje.
0 = 0 % – vypnutý
1 = 20 % – jas
2 = 40 % – jas
3 = 60 % – jas
4 = 80 % – jas
5 = 100 % – jas

Kanál 111:
Tímto kanálem přizpůsobení lze provádět nový start (Reset). Řídicí jednotka se vypne a nově se nastartuje. Záznamy v paměti závad tím nejsou ovlivněny.

Kanál 136:
Tímto kanálem přizpůsobení lze akustické pokyny k navigaci přizpůsobit poloze řidiče.
5 = vozidlo s řízením vlevo
13 = vozidlo s řízením vpravo

SELECT LANGUAGE