Audi Q7 (4L), 2005-, přizpůsobení (37)

Kanál 1:
V tomto kanálu přizpůsobení lze přizpůsobit příslušný obvod pneumatiky v mm.
Poznámka: Musí být zaznamenána hodnota, protože jinak je chybné navádění po trase a uloží se záznam o závadě.

Kanál 2:
V tomto kanálu přizpůsobení lze přizpůsobit impulzy ABS za otáčku kola.
Počet impulzů:
není kódováno: 0
standardně: 96
rozsah hodnot: 4 až 128

Kanál 4:
V tomto kanálu přizpůsobení lze přizpůsobit řídicí jednotku modelu vozidla
Audi A4 2008>, Audi A5 2008> 1
Audi A6 2005>, Audi A8 2003>, Audi Q7 2007> 0

Kanál 65:
Tímto kanálem přizpůsobení lze provádět test čtení navigačního DVD.
1 = zahájení krátkého testu (pro kontrolu, zda lze stále číst, cca 10 sekund)
2 = zahájení testu náhodných čtení (pro kontrolu na více náhodných místech DVD, cca 1 minuta)
3 = zahájení kompletního testu čtení (pro kontrolu celého DVD, cca 45 minut)
Výsledek:
Stav testu mechaniky (test ukončen / test právě probíhá / není vloženo navigační DVD)
Stav šíření (v %)
Počet chyb čtení
Doba přístupu na DVD (v ms)

Kanál 66:
V tomto kanálu přizpůsobení lze provádět vlastní test.
1 = zahájení vlastního testu (tato hodnota se neuloží, ale vytvoří jen podnět k provedení testu)
Výsledek:
Stav testu (test úspěšný/test právě probíhá/test nelze provádět)
DVD (v poř./n. v poř.)
Přijímač GPS (v poř./n. v poř.)
Gyroskop (v poř./n. v poř.)
Vysunovací tlačítko (nestisknuté/stisknuté)
Stav interního rozhraní (v poř./n. v poř.)
Spojení LVDS (v poř./n. v poř.)
Anténa FM VICS (zadní sklo) (v poř./n. v poř.)
Mikrofon (v poř./n. v poř.)
Adaptační box, příprava pro mobilní telefon (v poř./n. v poř.)
Anténní modul ETC/VICS (čelní sklo) (v poř./n. v poř.)
Řídicí jednotka čtečky čipových karet (v poř./n. v poř.)
Poznámka: Tento vlastní test přístroje obsahuje funkce, které nelze provádět za provozu, protože by rušily provoz.

Kanál 67:
Tímto kanálem přizpůsobení lze vysunout vložené CD/DVD nebo zablokovat vysunovací tlačítko.
0 = normální stav / vysunovací tlačítko není zablokováno
1 = vysunout CD/DVD (hodnota se neuloží)
255 = zablokované vysunovací tlačítko (ochrana proti odcizení)

Kanál 68:
Tímto kanálem přizpůsobení lze zobrazit zkušební obrazec. Řídicí jednotka navigace s mechanikou CD -J401 zobrazí pomocí spojení LVDS na displeji Zobrazovací a ovládací jednotky informace vpředu -J523 zkušební obrazec.
0 = vydat normální obrazec
1 = vydat testovací obrazec

LVDS (Low Voltage Differential Signal) – vedení pro zobrazení obrazce navigace

Kanál 69:
Tímto kanálem přizpůsobení lze vydat testovací tón. Tento testovací tón vytváří na vstupu mikrofonu napětí, které je zároveň měřeno. (v poř. při cca 1,6 V)
0 = nevydat testovací tón
1 = vydat testovací tón

Kanál 70:
Tímto kanálem přizpůsobení lze ztlumit autorádio. Adaptační box, příprava pro mobilní telefon k tomu aktivuje vedení Mute.
0 = bez ztlumení
1 = ztlumení autorádia aktivní
Vedení Mute aktivní (napětí vedení Mute proti kostře vozidla < 1 V)
Vedení Mute neaktivní (napětí vedení Mute proti kostře vozidla > 3 V)

Kanál 96:
V tomto kanálu přizpůsobení lze měnit změněný optický výkon u komunikace MOST a u testu akčních členů <diagnostiky kruhového zlomu>.
0 = žádné snížení optického výkonu (standardně)
3 = snížení optického výkonu o 3 dB

Kanál 125:
V tomto kanálu přizpůsobení lze vymazat uložené cíle a uživatelská nastavení.
1 = vymazání cílů a uživatelských nastavení; uložení dílenských nastavení

SELECT LANGUAGE