36 Sedadlo řidiče

Kódování jednotky řidiče/spolujezdce

Popis funkce kódování řídicích jednotek sedadla s pamětí

 • Řídící jednotky s pamětí v předních sedadlech jsou stejné pro levou i pravou stranu.
 • Zadání adres 36 (paměť sedadla na straně řidiče) a 6 (paměť sedadla na straně spolujezdce) se v dílně zjišťuje kabeláží v palubní síti (kódování PIN, přívod proudu na různých pólech).
 • Sdresy zůstanou zachovány i po odpojení řídicí jednotky či po odpojení akumulátoru.
 • Po výměně jedné řídicí jednotky se nové řídicí jednotce (po zapnutí zapalování) automaticky přidělí chybějící adresa.
 • Pokud by přesto jednou obě řídicí jednotky měly stejnou adresu (např. příčnou výměnou), nelze řídicí jednotky oslovit vlastní diagnostikou.
 • Vstup do řídicích jednotek je pak možný, jen když je jedna z obou řídicích jednotek odpojena.
 • Otevřením jedněch dveří a stisknutím paměťových tlačítek můžete zjistit, která adresa je v obou řídicích jednotkách. Zapněte a opět vypněte zapalování, poté otevřete dveře řidiče a vyvolejte obě sedadla s funkcí paměti adresou 36. Otevřete dveře spolujezdce a obě sedadla vyvolejte s funkcí paměti adresou 6.

Postup, když v obou řídicích jednotkách je adresa 36.

 • Vypnout zapalování
 • Na obou sedadlech rozpojit všechna konektorová spojení mezi sedadlem a karosérií, kromě airbagu.
 • Zapnout zapalování, vypnout zapalování
 • Nasunout pouze sedadlo spolujezdce
 • Zapnout zapalování
 • Proveďte program J136 – Řídicí jednotka s pamětí sedadla, přizpůsobení na spolujezdce.
 • Nasunout i sedadlo řidiče
 • Vypsat a příp. vymazat obě paměti závad
 • Zkontrolovat funkci sedadel

Postup, když v obou řídicích jednotkách je adresa 6.

 • Vypnout zapalování
 • Na obou sedadlech rozpojit všechna konektorová spojení mezi sedadlem a karosérií, kromě airbagu.
 • Zapnout zapalování, vypnout zapalování
 • Nasunout pouze sedadlo řidiče
 • Zapnout zapalování
 • Proveďte program J521 – Řídicí jednotka s pamětí sedadla, přizpůsobení na řidiče.
 • Nasunout i sedadlo spolujezdce
 • Vypsat a příp. vymazat obě paměti závad
 • Zkontrolovat funkci sedadel

SELECT LANGUAGE