Programování dálkového ovládání Audi A3 (8P)

• Je-li auto zamčené, pak odemkněte klíčem,
• Stiskněte tlačítko odemkni,
• Vložte klíč do zapalování a otočte na 1,
• Vypněte zapalování a klíč vytáhněte,
• Stiskněte tlačítko odemkni nebo zamkni (provede se povel).

Poznámka
Celkem lze naučit jen čtyři rádiové klíčky.

SELECT LANGUAGE